Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune : utredning fra Oppgavefordelingsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. juni 1998 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 3. juli 2000


Oppgavefordelingsutvalget
Bok Bokmål 2000

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Wilhelmsen, Lars, (medarbeider)
Utgitt
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning , 2000
Omfang
511 s. : ill.
Opplysninger
Leder: Lars Wilhelmsen
Emner
Local government
Organization and Administration
Public Health Administration
Public Policy
Ansvar
Forvaltning
Fylkesforvaltning
Fylkeskommuner
Fylkesplanlegging
Kommunal planlegging
Kommuner
NOU
Offentlig sektor
Offentlige utredninger
Reform
Reformer
Regionalplanlegging
Stat
Utredningsarbeid
Lokalforvaltning - Norge
Offentlig forvaltning - Norge
Statsforvaltning og lokalforvaltning - Norge
kvinner kvinnehelse fylkeskommunen kommunalforvaltning statsforvaltning sentralforvaltning lokalforvaltning struktur offentlig forvaltning byråkrati kommuneforvaltning staten regioner fylkeskommuner ansvarsfordeling oppgavefordeling norge virksomhet fylkesmannsembetet
Geografisk emneord
Dewey
350 . - 350(481) . - 087.7 . - 087.7(48)No 2000:22 . - 328.481 . - 352 . - 354 . - 353.01 . - 351.481
ISBN
8258305352

Bibliotek som har denne