Helt alminnelig galskap : en oppslagsbok over psykiske lidelser


Svein Andreas Kjos og Ellen Wennevold Aas
Bok Bokmål 2008 · Oppslagsbok

Oppdaterer

om denne boka:

Visste du...
... at til enhver tid lider hver sjette nordmann av en psykisk lidelse?
... at 150 000 nordmenn rammes av depresjon hvert år?
... at dobbelt så mange dør av selvmord som av trafikkulykker?
... at edderkopper skremmer flere enn frykten for terror?

Du har hørt, og har sikkert også selv brukt, ord som vanvittig, sinnssyk og skrullete. Begreper som gjerne knyttes til mennesker på galehus og til en verden litt fremmed og fjern. Sannheten er at galskapen er oss nær. Psykiske lidelser berører oss alle, enten direkte eller indirekte. Hver annen nordmann vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse. Det kan være deg eller en av dine nærmeste. I denne boken vil du møte noen som er berørt. Åpenhjertig står de frem og deler sine erfaringer med deg for å fjerne tabuer og avlive myter.

Helt alminnelig galskap er en oppslagsbok som beskriver psykiske lidelser gjennom lettleste tekster i en miks av tallfakta, diagnoseforståelse og råd til pårørende. Du får blant annet lære mer om angst, depresjon, psykoser, demens, personlighetsforstyrrelser og seksuelle avvik.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2008
Omfang
235 s. : ill.
Passer for
Emner
Mental Disorders
Popular Works
Dissosiative lidelser
Kriser
Psykiatri
Psykiske lidingar
Psykopatologi(psykologi)
Rusmisbruk
Seksuelle avvik
Sinnslidelser
Stemningslidelser
Søvnforstyrrelser
Søvnproblemer
fobier
ADHD
Angst
Autisme
Barn og unge
Brukererfaringer
Diagnoser
Erfaringskompetanse
Livskriser
Personlighetsforstyrrelser
Psykoser
Rus og psykisk helse
Somatisk helse
Spiseforstyrrelser
Stumhet
Søvn
Tourettes syndrom
Traumer
seksualitet
Depresjoner
Psykiske kriser
Psykisk helse
Psykiske forstyrrelser
Psykiske lidelsar
Psykiske lidelser
Psykiske lidingar(sosial velferd)
psykiatri fobier angst kriser traumer psykoser søvnforstyrrelser spiseforstyrrelser seksuelle forstyrrelser sykelige vanehandlinger impulshandlinger adhd tourettes syndrom autismelegemiddelavhengighet rusmisbruk stemningslidelser somatoforme lidelser personlighetsforstyrrelser dissosiative demens alzheimer psykiske lidingar diagnoser case
Sjanger
Dewey
616.89 . - 362.2 . - 616.8
ISBN
9788205356474 : Nkr 399.00 . - 9788252567878

Bibliotek som har denne