Årbok 2000 : Levanger historielag


Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, Eli Lunnan [og] Kristin Fostad
Bok Bokmål 2000 Levanger Historielag

Oppdaterer

Medvirkende
Aune, Jacob . Historielaget og Foreningen Norden på tur
Aune, Jacob . Minne fra skoletida
Berre, Ivar . Johan Holum Fagerstad
Eklo, Asbjørn D(ouglas) K(jeldaas) . Blekkspruten
Fagerli, Paul Steinar . Georg Ulrich Wasmuth (1788-1814)
Floan, Lars . Uhrmager Even Syrstad
Grevskott, Peter . Eit 80-årsminne
Gustad, Anders . Kyrkje og misjon på Ekne
Haavik, Signe . Om å sjå skrifta på veggen, eller å kaste perler for svin
Harsson, Bjørn Geirr . Rinnleiret basis - historien bak og hva basisen ble brukt til
Indgaard, Ola . Steinsfera i Steinsdalen
Indgaard, Ola . Sillermoen - 1925
Inndal, Ronald . Minnestein ove gjeterguten Sigurd
Jørstad, Tone . Falstadsentret - et nasjonalt ansvar
Kjønstad, Leif . Husmannsplassen Bergstu
Kjønstad, Leif . Ungdomshuset Nordtun
Lunnan, Andreas . Dette er også en historie
Lunnan, Eli . Fogdsønnene fra Skogn som ble "Landskabsmalere"
Nordmark, Esther . Hæstmartnan på Øya som deinn va i 30-åran
Pettersen, Arild E. . Fra tjodgate til kongevei
Sandnes, Karl Arne . Merkelige sammentreff
Snekkvik, Kåre . Praktbygg i Levanger 100 år
Sørmo, Oddlaug Øvrenes . Byggmesteren
Vodal, Knut . Litt om skolen på Ekne
Weiseth, Einar . Hoplavassdraget
Utgitt
[Levanger] : Levanger Historielag , 2000
Omfang
176 s. : ill.
Opplysninger
Litteraturliste s. 144-146 . - Medarbeidere i årboka s. 163-164
Emner
Alstad, Alf , sjømann , 1921-1941
Andersson, Allan Reinholdt Folke , maskinist , 1902-1941
Bjerkan, Signe Dagfrid , lugarpike , 1902-1940
Bjørnstad, Harald , sersjant , 1919-1941
Brun, Anne-Marie , sykegymnast , 1918-1941
Fagerstad, Johan Holum , gardbruker, handverker og oppfinner , 1858-1943
Gärtner, Sigurd , 1900-1944
Jønsson, Halfdan Marius , forretningsfører , 1891-1945
Müller, Morten , maler , 1828-1911
Nilsen, Odd , 1918-1943
Schive, Jacob , maler , 1847-1912
Seehuus, Ingemann Oskar Liljenskjold , fyrbøter , 1913-1940
Solheim, Eilif Andreas , lærer , 1913-191945
Vist, Ragnar , sjømann , 1918-1942
Wasmuth, Georg Ulrich , kaptein og Eidsvollsmann , 1788-1814
Falstadsenteret
Solvang skole(nå Ekne skole)
Historie
Misjon - Fra Norge
Nord-Trøndelag
Veier - Levanger
Veier(samferdsel) - Levanger
Årbøker
Levanger - Historie
Levanger - Kulturhistorie
Bergstua
Levanger lærerskole
Levangersamling
Nordtun ungdomshus
Rinnleiret basis
Dewey
ISBN
(ib.) : Kr. 150.00
ISSN

Bibliotek som har denne