Bedehuset : rørsla, bygda, folket


redigert av Olaf Aagedal
Bok Nynorsk 1986

Oppdaterer

om denne boka:

Vår nære fortid:

Denne serien tek for seg nyare norsk sosial- og kulturhistorie på grunnplanet, frå midten av førre hundreåret og fram til vår tid. Meininga er å syne noko av det som verkeleg skjedde i denne perioden, og som fekk varige verknader for vanlege folk. I somme bøker blir heile perioden dekt, i andre konsentrerer forfattarane seg om meir avgrensa emne og tidsrom.
Serien blir redigert av Jostein Nerbøvik, Tore Pryser og Hans Try i samarbeid med forlaget.

Bedehuset:

Bedehusa vart bygde frå 1850-åra og utover; og det finst om lag 10 bedehus i kvar kommune i Noreg. Få hus har hatt så mykje å seie for norsk kultur og livssyn. Denne artikkelsamlinga har stor spennvidde og ser bedehusmiljøet både innanfrå og utanfrå. Resultatet er ei fyldig og spennande framstilling av bedehuskulturen og eit miljø som kanskje er meir nyansert enn mange utanforståande trur.
Artikkelsamlinga er redigert av religionssosiologen Olaf Aagedal, som er førsteamanuensis ved Diakonhjemmets sosialhøgskole.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Aagedal, Olaf (redaktør)
Utgitt
Oslo : Samlaget , 1986
Omfang
236 s. : ill.
Opplysninger
Data om bidragsytarane: s. 235-237 . - Har bibliografi . - Nynorsk tekst . - Bidragsytarar: Arne Berge, Atle Døssland, Arnfinn Fiskå, Ivar Grimstad, Alfred Hauge, Jon P. Knudsen, Sevat Lappegard, Magne Nesvik, Harald Olsen, Liv Riser, Andreas Ropeid, Bjørn Slettan, Hans Try, Gabriel Øidne, Olaf Aagedal . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Geografisk emneord
Dewey
301.446 . - 254 . - 267 . - 269 . - 274.81 . - 301.4 . - 306.6
ISBN
82-521-2728-2(h.) : NOK 154.00

Bibliotek som har denne