Forvaltning og politikk


Tom Christensen ... [et al.]
Bok Bokmål 2010

Oppdaterer

Medvirkende
Christensen, Tom (medarbeider)
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , 2010
Omfang
269 s. : ill.
Utgave
3. utg.
Opplysninger
1. utg. 2002 . - Opplagshistorikk: 2. oppl. 2012 (Nkr 379.00) . - Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, register . - Den offentlige forvaltningen spiller en viktig rolle i det politiske systemet som saksforbereder og iverksetter, og den gjør dette på fire styringsnivåer; det overnasjonale, det sentrale, det regionale og det lokale. Et tyngdepunkt i boken er den norske sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte, herunder den historiske utviklingen, verdigrunnlag, oppgaver, prosedyrer, saksbehandlingsregler, trekk ved personalet, utformingen av sentrale roller, forholdet til omgivelsene og trekk ved nyere reformer. Dessuten dekkes overnasjonal forvaltning og EU.Fremstillingen gir i tillegg en grundig innføring i norsk fylkeskommunal og kommunal forvaltning: oppbygging, virkemåte og reformer.Boken retter seg mot studenter på de statsvitenskapelige og økonomisk-administrative fagområdene ved universiteter og høgskoler. Har litteraturlister og stikkordreg.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
353 . - (481) . - 32 . - 35 . - 351 . - 352.14 . - 352.15 . - 351.481 . - 350
ISBN
978-82-15-01620-7(h.) : Nkr 359.00

Bibliotek som har denne