Stil og interiør : vår stilhistorie fra oldtid til nåtid


Gunnar Hjelde
Bok Bokmål 2004

Oppdaterer

om denne boka: Denne boken tar for seg Vestens og dermed Norges mest kjente stilperioder fra oldtiden og fram til i dag. De forskjellige stilartene er presentert i en videre kulturhistorisk sammenheng.
Bokens hovedtema er er stilartene innenfor interiør- og møbelkunst, men eksempler fra andre deler av kultur- og samfunnsliv blir også brukt.
Stil er ikke noe man bare møter i dyre møbler og interiører. Vanlige møbler og bruksgjenstander kan like ofte ha form og dekors som viser hvilken stilperiode de tilhører. Mye av det vi omgir oss med i våre hjem, arvet eller kjøpt, er ikke likegyldige bruksting, men gjenstander som kan fortelle oss noe om vår kulturhistorie.
Stil er først og fremst noe som skal oppleves visuelt, teksten ledsages derfor av et bredt og representativt billedmateriale. Storparten av billedmaterialet har aldri før vært publisert.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Novus forl. , 2004
Omfang
320 s. : ill.
Emner
1453-1517
1800-talle
Barokk
Barokk(kunst)
Brukskunst
Design - Historie
Epoker - kunsthistorie
Europa
Formgiving
Gresk kunst
Gresk kunst(oldtiden)
Historie
Interiørdesign - Historie
Interiører
Kulturhistorie
Kunst. Europeisk
Kunsthistorie
Middalalderen
Middelalder
Møbelkunst-Historie
Norge
Oldtidshistorie
Renessanse
Renessansen - Italia
Renessansen(kunst) - Italia
Rokokkoen
Romansk stil
Stilepoker
Stilhistorie
møbelkunst(DDK5) - historie
oldtiden
renesanssen
rokokko
Arkitektur
Bildekunst
Historisk framstilling
Interiørarkitektur
Interiørarkitektur - Historie
Kunst
Kunsthåndverk
Møbelkunst
Møbler - Design
Oppslagsbøker
Ornamentikk - Historie
Stilarter (Kunsthistorie)
Stilarter
Stilhistorie (Faget)
Tidsepoker
Interiør
Stilartar(kunst)
Stilarter(kunst)
stilhistorie stiler epoker interiør møbelkunst stilarter stilperioder antikviteter innredning kunsthistorie interiørarkitektur historie middelalder renessansen rokokko gotikken empire historisme art noveau jugend modernisme
Dewey
729 . - 704 Hje . - 709.01 . - 709.4 . - 720 . - 740 . - 745.2 . - 709 . - 749.2 . - 729.09 . - 747.09 . - 747 . - 747 747.2 . - 747.2
ISBN
8270993719 : Nkr 448.00

Bibliotek som har denne