Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli. 4. Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane


utgitt av Margit Løyland
Bok Dansk 2006 Riksarkivet (Norge),· Kilder

Oppdaterer

om denne boka: Fembindsverket Norge i 1743 inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema.
Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske kanselli i København til embedsverket i Norge våren 1743.
Vi får vite hvordan folk levde i ulike deler av landet. Beskrivelsene gir kunnskap om alt fra navneskikker og dialektord til helsebringende urter, musikkliv, villdyrplage og runeinnskrifter.
Innholdet i bøkene er ordnet etter 1700-tallets inndeling i stiftamt. Bind 4 gjengir svarene fra Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Medvirkende
Løyland, Margit (redaktør)
Mordt, Gerd, (redaktør)
Røgeberg, Kristin M. (redaktør)
Utgitt
Oslo : Solum , 2006
Omfang
440 s.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
948.1 . - 948.1024 . - 938.34 . - 938.38 . - 948.27 . - 948.3 . - 948.31 . - 948.32 . - 948.34 . - 948.36 . - 948.38 . - 948.1033
ISBN
8256015381 . - 9788256015382

Bibliotek som har denne