Sentraladministrasjonens historie etter 1945


Tore Grønlie og Yngve Flo ; [bilderedaktør: Tone Svinningen]
Bok Norsk 2009

Oppdaterer

om denne boka: Forlaget skriver om denne boka: Sentraladministrasjonen er regjeringens sentrale politiskadministrative apparat, først og fremst departementene og direktoratene. Et grunntema i Sentraladministrasjonens historie etter 1945 er hvordan forvaltningen er blitt politisert, omformet for å gjøre det lettere å utforme og sette i verk politikk.

Bind II viser hvordan reformiveren tok nye former etter at ekspansjonen i 1980-årenebremset opp, næret av ambisjonen om at staten - og med den også sentraladministrasjonen -skulle bli "ny".

Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2009
Omfang
2 b. : ill.
Opplysninger
B. 1 : Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980 / Tore Grønlie. - 484 s. - ISBN 978-82-450-0895-1. - ex 1 2010-421 B. 2 : Den nye staten? : tiden etter 1980 / Tore Grønlie og Yngve Flo. - 527 s. - ISBN 978-82-450-0896-8. - ex 1 2010-413
Emner
Geografisk emneord
Dewey
353 . - 35/354 . - 351 . - 351.481 . - 354 . - 354(481)
ISBN
978-82-450-0894-4

Bibliotek som har denne