Vakre gårder i Trøndelag


Birger Sivertsen ; Anja Elmine Basma (foto)
Bok Bokmål 2007

Oppdaterer

VAKRE TRØNDERGÅRDER
HISTORIE OG TRADISJONER

Trønderfylkene er kjent for sine fine gårder og aktive bønder. Den trønderske kulturen er dypt forankret i norsk historie - det er nok å nevne Stiklestad.

Med denne boka forsøker Birger Sivertsen å beskrive et lite utvalg gårder i Trøndelag med mye historie og tradisjoner som fortsatt «sitter i veggene». Til sammen seksten gårder blir presentert. Gårdene vi presenterer her er på ingen måte enestående, men de er representative for en bred og imponerende satsning i hele Trøndelag. Man vil se at av historien alene overlever man ikke. På disse gårdene foregår det mye nytenking og mange aktiviteter for å skape livsgrunnlag, også for fremtiden. Man forsøker både å ta vare på sin kulturarv og fornye den.

Alle gårdene vi presenterer her har en helt spesiell historie, og langt de fleste av dem har tatt vare på alt som gir minner og kunnskap om skikker og tradisjoner på ulike vis. Det skjuler deg mange spesielle og spennende historier av ulike genrer på de aller fleste gårdene.

Annen tittel
Medvirkende
Basma, Anja Elmine, (medarbeider)
Utgitt
[Oslo] : Damm , 2007
Omfang
167 s. : ill.
Opplysninger
Serietittel fra løst omslag . - Tittel på løst omslag: Vakre trøndergårder : historie og tradisjoner
Emner
Gårder (Gårdsbruk)
Arkitektur, Norsk
Bjerkem(Henning)
Historie
Innredning
Interiør - Gårder - Norge - Trøndelag
Interiører, Norske
Kulturhistorie
Oppdal
Ryan(Henning)
Storgårder, Norske
Storli gard(Ne'gard)
Arkitektur
Bevaringsverdige bygninger
Bondegårder - Trøndelag
Byggeskikk
Lokalhistorie
Norge
Trøndelag
Trønderlåna
gårdsanlegg
verneverdige bygninger
Bondekultur(norsk historie)
Landstad(Verdal)
Lynum(Skogn)
Reins kloster
Boliger
Bondegarder - Trøndelag - Historie
Bondegårder(arkitektur)
Byggeskikker
Gårder(Gårdsbruk) - Arkitektur
Gårdsbruk - Trøndelag - Historie
Gårdsbruk(arkitektur)
Herregårder
Herregårder(arkitektur) - Trøndelag
Interiører
Røros
storgårder
Boliger(arkitektur)
Våningshus(arkitektur) - Trøndelag
gårdsbygninger gårder nord-trøndelag trøndelag arkitekturnorge sør-trøndelag storgårder arkitekturhistorie
Geografisk emneord
Dewey
720.9481 . - 720.9484 . - 728.8 . - 728.8094 . - 728.809484 . - 948.1 . - 728.609484 . - 630.9484 . - 728.6 . - 779.9 . - 948.4
ISBN
9788204125583 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne