Hundorp : tusenårsstaden i Oppland


Arnfinn Engen og Rasmus Stauri (red.)
Bok Nynorsk 2005

Oppdaterer

om denne boka:
Hundorp, Dale-Gudbrands gard.
Få gardar i Noreg er i same grad som Hundorp knytt til rikshistoria, først og fremst gjennom kristningsverket til Olav Haraldsson.
Denne boka går tilbake til dei dramatiske mytane, kastar nytt lys over historiske fakta og dreg linene frå dei eldste tider til dei nyaste visjonane for staden. Forfattarane syner også korleis Hundorp har spela ei viktig rolle i den regionale og lokale historia, som sorenskrivargard og som sete for Gudbrandsdalens Folkehøgskule frå 1915 til 1987.
Da Hundorp vart vald som tusenårsstad for Oppland, var det ein av dei gamle storgardane, og i periodar eit sosialt og politisk sentrum i Gudbrandsdalen, som på ny vart trekt fram i lyset. Den mangslungne historia er her utdjupa av forfattarane Arnfinn Engen, Harald Jacobsen, Jan Henning Larsen, Kari Møyner, Rasmus Stauri, Tormod Stauri, Gro Steinsland og Ragnar Øvrelid.
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Engen, Arnfinn, (redaktør)
Stauri, Rasmus, (redaktør)
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2005
Omfang
228 s. : ill.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8252165524 : Nkr 349.00

Bibliotek som har denne