Norske prestegarder : folk og hus


Jan E. Horgen
Bok Bokmål 1999 · Historie

Oppdaterer

om denne boka:

Prestegardskultur - ordet får oss til tenke på «gamle dagers» gode embetsmannskultur med store hus og ditto hager, på prestegårdsroser og potetprester, på trivsel, hygge og ro. Prestene og prestekonene brakte nyheter til bygda, de skapte en kultur som bygdefolk tok etter.

Prestegarden var en sentral gard i bygda. Den lå ofte like i nærheten av kirken, og den hadde ei historie som skilte den fra andre garder. Mange prestegarder hadde større hus og jordveg enn det som var vanlig på gardene i bygda. Prestegarden hadde en spesiell posisjon i folks bevissthet, og mange steder er respekten for prestegarden fortsatt levende i bygdene. Men prestegarden var også en vanlig gard med alle de folk og dyr som hørte landbruket til.

«Norske prestegarder. Folk og hus» gir for første gang ei samlet framstilling av prestegardenes kulturhistorie. Hovedvekt er lagt på gardenes gardssamfunn, på bygningshistoria, og på den historiske bakgrunnen for prestegardene. Boka bygger på det uvanlig rike kildematerialet fra disse gardene.

Illustrasjonene er for en stor del eldre foto, tegninger og kart. Mye av dette unike materialet er ikke publisert tidligere. Bare bildematerialet alene gir et godt nytt tilskudd til kunnskapen om vår kulturhistorie. Og boka som helhet gir ny og samlet viten om flere sider av kulturhistoria, fokusert gjennom vår rike prestegardskultur.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Landbruksforl. , cop. 1999
Omfang
311 s. : ill.
Opplysninger
Utgitt i tilknytning til prosjektet Prestegardenes kulturhistorie . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Alstahaug prestegård
Alstahaug - Geografi og reiser
Arkitektur, Norsk
Gran prestegård - Granavollen - Lokalhistorie
Gårdshistorie
Hager
Kirkebygninger
Kulturhistorie
Kulturminner
Kyrkjehistorie - Noreg
Lokalhistorie - Lyngdal - Vest-Agder
Lyngdal prestegard - Lyngdal prestegård
Middelalder
Norsk kirkehistorie
Prestegardar
Prestegarder
Prester
Reformasjonen
bygningshistorie
gardshistorie
historisk-juridisk bakgrunn
klostre(kirkehistorie) - Norge
representasjonsboliger
Gårder
Kirken - Historie
Kulturhistorie 800-1050
Prestegardar(norsk kirkehistorie)
Prestegardar(norsk kyrkjehistorie)
Prestegårder(arkitektur)
Prestegårder(norsk kirkehistorie)
Eiendomsrett
Historie
Kirkehistorie
Landbruksbygninger
Prestegardar(arkitektur)
Prestegjerning
Prestegårder(arkitektur)(726.9)
Prestegårder(726.9)
prestegårder arkitektur bebyggelseshistorie tjenesteboliger prester bygningshistorie embedsmenn boliger embedsboliger kulturminner prestegarder kirkehistorie historie kulturhistorie norge
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
q274.81 H . - 253 . - 274.81 . - 720.9481 . - 725.17 . - 726.909481 . - 728.8 . - 948.1 . - 726.9 . - 284.1
ISBN
8252923992 : Nkr 478.00

Bibliotek som har denne