De døde


Jan E. Hansen
Bok Bokmål 1996 · Biografisk

Oppdaterer

"De døde" er ikke en bok om døden, men om livet. Dette er en samling portretter, snap-shots i nekrologens form. På 60 minnetavler risser forfatteren inn profiler av nordmenn og utlendinger, gamle og unge, kjente og ukjente mennesker. De har dette ene til felles: at de alle døde mellom 1976 og 1996.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Aschehoug , 1996
Omfang
242 s.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Olav((NO-TrBIB) 90095168) V , konge av Norge , 1903-1991
Andersen, Astrid Hjertenæs , 1915-1985
Anderson, Gidske , 1921-1993
Bendix, Hans , 1898-
Bjerke, Andre , 1918-1985
Bjerke, André , 1918-1985
Bjørnebo, Jens , 1920-1976
Bjørneboe, Jens , 1920-1976
Bull, Jan , 1927-1985
Burgess, Anthony , 1917-1993
Byhring, Carsten , 1918-1990
Børli, Hans , 1918-1989
Chaplin, Charles Spencer , 1889-1977
Chaplin, Charles , 1889-1977
Chaplin, Charlie , 1889-1977
Dali, Salvador , 1904-1989
Dalí, Salvador , 1904-1989
Diesen, Kari , 1914-1987
Egeland, Erik , 1921-1996
Egner, Thorbjørn , 1912-1990
Egner, Thorbjørn((NO-TrBIB) 90082711) , 1912-1990
Eidem, Odd , 1913-1988
Falck, Arne , 1939-
Frydenlund, Knut , 1927-1987
Groth, Henrik , 1903-1983
Hammarlund, Gösta , 1903-1987
Hammarlund, Gøsta , tegner og journalist , 1903-1987
Hansen, Thorkild , 1927-1989
Hess, Rudolf , 1894-1987
Hestenes, Arne , 1920-1995
Hoff, Tor , 1925-1976
Hofmo, Gunvor , 1921-1995
Hoftun, Sigmund , 1931-
Holst, Johan Jørgen , 1937-1994
Hval, Ella , 1904-1994
Ibsen, Lillebil , 1899-1989
Ibsen, Lillebil, psevd. for Sofie Parelius , skuespiller , 1899-1989
Kaye, Danny , 1913-1987
Koestler, Arthur , 1905-1983
L'Orange, Hans Peter , 1903-1983
Lekang, Per , -1986
Lennon, John , 1940-1980
Manzu, Giacomo , 1908-1991
Mykle, Agnar , 1915-1994
Nilsen, Rolf Just , 1931-1981
Nordrå, Olav , 1919-1994
Olav 5 , n. konge , 1903-1991
Olav V , konge av Norge , 1903-1991
Palme, Olof , 1927-1986
Pierstorff, Erik , 1926-1984
Reff, Vera , 1918-1985
Rieber-Mohn, Hallvard , 1922-1982
Rønning, Åge , 1925-1991
Schade, Jens August , 1903-1979
Schanke, Einar , 1927-1992
Simenon, Georges , 1903-1989
Simenon, Georges((NO-TrBIB)90059470) , 1903-1989
Singer, Isaac Bashevis , 1904-1991
Singer, Isaak Bashevis , forf , 1904-1991
Stranger, Rolf , 1891-1990
Strunge, Michael , 1958-1986
Sundar, Egil , 1932-1994
Testa, Antonio
Testa, Mitzi
Thommessen, Reidar , 1889-1986
Thoresen, Felix , 1923-1991
Veronica , psevd. for Vera Reff
Wigert, Sofie Helen
Wigert, Sofie Helene , -1989
Willumsen, Urban , 1919-
Zapffe, Peter Wessel , 1899-1990
Zoega, Birgit
Zoega, William
Øverland, Margrete Aamot , -1978
Biografi
1980-tallet
Biografier
Norge
Portrettintervju
Samlingsbiografier
1900-tallet
Nekrologer
1970-tallet
1990-tallet
Biografi(samlinger)
Biografier(samlinger)
Biografi((NO-OsBA)1111391)
Nekrologer((NO-TrBIB)HUME13337)
nekrologer
Sjanger
Dewey
839.8209 . - 920.7 . - 920
ISBN
8203261477 : Nkr 248.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

De døde
Jan E. Hansen

Tale på CD · Bokmål · 1997

Tilhører NLB
Vis hos NLB