Odda : nærstikart


utgitt av Odda kommune ; digital kartprojeksjon: Ugland totalkart AS
Kart Bokmål 1995
Flere språk: Engelsk

Oppdaterer

Utgitt
Odda : Kommunen , 1995
Omfang
1 kart : kol.
Opplysninger
Basert på digitale kartdata fra Statens kartverk i målestokk 1:50.000 . - Ekvidistanse 20 m . - På baksiden: Naturvett ; Bruk av kart og kompass ; Muligheter i Odda . - Synfaring Odda IL, o-gruppa . - Tegnforklaring på norsk og engelsk
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne