Elverum : en bygdebeskrivelse. 1. Gaardhistorie med ættetavler


S.H. Finne-Grønn
Bok Bokmål 1914 · Bygdebøker (Form)

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Kristiania : Cammermeyer , 1914
Omfang
S. 349-773.
Emner
Elverum kirke
Amtmenn
Arkeologi
Berger nordre
Berger Østre
Biografier
Bjølset
Blikberget(gård)
Bosetning - Historie
Bosevjen, Odden
Breum(også kalt Brænna)
Bronken
Bånerud
Bækken
Christiansfjeld festning
Elverum-Historie
Engmoen
Festninger
Finstad, Mellem
Finstad, Vestre
Finstad, Østre
Flisberget(gård)
Flom
Fortidsminner
Gaarder (gård)
Geologi
Gobakken(gård)
Graaberget(gård)
Graff
Grindalen
Grindhagen
Grundset
Grundset marked
Grøtting, Vestre
Grøtting, Østre
Gårder
Hagen
Hedmark
Hedmark fylke
Helset
Herstad
Historie
Hofsløkken
Horndalen
Houm, Nordre
Houm, Søndre
Hovin
Hvarstad
Indset
Industri
Jernalderen
Jernbaner
Kilde
Kirker
Korsbakken
Kulturhistorie
Kvernmoen
Kynberget, Lille(gård)
Kynberget, Store(gård)
Legat
Leger
Leiret
Lensmenn
Lien(gård)
Lille-Hvarstad
Lillehof
Lindberget, Vestre
Lindberget, Østre
Ljømo
Lokalhistorie
Lærere
Løken, Nedre
Løken, Øvre
Løvberget
Meljordet
Moe(gård)
Murud
Møystad
Nederberg(gård)
Nordby
Nyberget(gård)
Næringsveier
Nøtsel, Vestre(Vestre Nøtsel)
Nøtsel, Østre
Nøtåsen
Opsal, Nordre
Opsal, Søndre
Ordførere
Postvesen
Prester
Reten(gård)
Retengen
Riskjernholtet
Rismyr(gård)
Rogstad(Hernes)
Rustad, Nordre
Rustad, Søndre
Rydningen(gård)
Siljuberget(gård)
Skanshagen(gård i Heradsbygd)
Skavhaugen(gård)
Skjefstad
Skjefstad, Nedre
Skjefstad, Øvre
Skjefstadmoen
Skjulstad, Vestre
Skjulstad, Østre
Skogbruk
Skolen
Skoler
Skyssvesen
Slekter
Sorenskrivere
Stenhammer
Storberget
Storhov
Strand, Nordre
Strand, Søndre
Stygberget
Svanaasen(gård)
Sætern
Sætre, Vestre
Sætre, Østre
Søndre Berger
Sørmerud
Sørperud
Terning skanse
Terningen(gård)
Torge(gård)
Uthus(gård)
Veier
Vesterhaug
Vikingtiden
Volden(gård)
Væringsåsen(gård)
Værlien
hedmark(historie, samfunn, kultur)
Årnes
Økset(gård)
Østby(gård)
Østerhaug
Østjordet
Bygdebøker
Elverum
Gårdshistorie
Norge
Slektshistorie
elverum
Sjanger
Bygdebøker (Form) : (NO-TrBIB)HUME01068
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne