Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli. 2. Akershus stift : Hedmark, Oppland


utgitt av Kristin M. Røgeberg
Bok Bokmål 2004 Riksarkivet (Norge),· Kilder

Oppdaterer

om denne boka:
Fembindsverket Norge i 1743 inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema. Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743.
Vi får vite hvordan folk levde i ulike deler av landet. Beskrivelsene gir kunnskap om alt fra navneskikker og dialektord til helsebringende urter, musikkliv, villdyrplage og runeinnskrifter.
Innholdet i bøkene er ordnet etter 1700-tallets inndeling i stiftamt. Bind 2 inneholder svarene fra lokale embetsmenn i Hedmark og Oppland.
Medvirkende
Løyland, Margit, (redaktør)
Mordt, Gerd, (redaktør)
Røgeberg, Kristin M. (redaktør)
Utgitt
Oslo : Solum forl. , 2004
Omfang
447 s.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
948.1 . - 948.1024 . - 948.22 . - 948.23 . - 948.24 . - 948.25 . - 948.1033
ISBN
8256014563 . - 9788256014569

Bibliotek som har denne