Sammenhenger mellom skogtyper, bonitet og jordkjemi i ulike typer makro klima regioner


Anna Martha Elgersma
Bok Bokmål 1998

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Ås : Norsk institutt for jord- og skogkartlegging , 1998
Omfang
21 bl. : diagr.
Emner
klimagradienter skog jordkjemi skogøkologi skogtyper næringsgradienter boniteter
ISBN
8274641477

Bibliotek som har denne