Lærerens verden : innføring i generell didaktikk


Gunn Imsen
Bok Bokmål 2006 · Lærebok

Oppdaterer

Lærerens verden gir en systematisk innføring i moderne didaktikk, det vil si kunnskap om undervisningens mål og oppgaver, kunnskapsinnhold, arbeidsformer, undervisningsmetoder og vurderingssytemer. Foreldre og politikere, ja, hele vårt moderne velferdssamfunn, stiller krav til skolens kvalitet, til elevenes læring og trivsel og til en likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever. Skal vi kunne møte disse utfordringene, er det nødvendig å vite hva som er grunnlaget for god undervisning, forstå det historiske og normative grunnlaget skolen hviler på, og ha innsikt i hvordan materielle og kulturelle rammer utgjør både begrensninger og muligheter for lærerens arbeid. Ikke minst er det viktig å forstå hvordan skolen styres både utenfra og innenfra, hvordan lokalt utviklingsarbeid i skolen kommer i stand gjennom kreativ nyskapning og samarbeid, hvordan det kan skapes kultur for læring gjennom felles pedagogiske visjoner ved den enkelte skole.

Boka er ei grunnbok for lærerutdanning, studier i pedagogikk og andre studier der kunnskap om skole og undervisning inngår. Den gir også nyttig kunnskap for foreldre og politikere, og for arbeid i offentlig forvaltning der skole og utdanning er en del av virksomheten. Tredje utgave er oppdatert på Kunnskapsløftet og endringene i grunnopplæringen på begynnelsen av 2000-tallet.

Gunn Imsen er professor i pedagogikk ved Pedagogisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har lang erfaring som lærer i skolen, som pedagogikklærer i lærerutdanningen og som foreleser og forsker. Hun har blant annet skrevet Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2006
Omfang
510 s. : ill.
Utgave
3. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Tano Aschehoug, 1997 . - Opplagshistorikk: 3. utg., 2. oppl. 2007; 3. oppl. 2008
Emner
Filosofi og teori
Education
Learning
Barnehager
Didaktikk((NO-TrBIB)HUME07882)
Didaktikk(HUME07882)
Klasseledelse((NO-TrBIB)HUME23726)
Klasseledelse(HUME23726)
Læreplaner((No-TrBIB)HUME17372)
Læreplaner(HUME17372)
Lærere((NO-TrBIB)HUME07510)
Lærere(HUME07510)
Læreryrket((No-TrBIB)HUME24373)
Læreryrket(HUME24373)
Metoder
Metodikk
Pedagogikk
Sult - Billedbøker - Fortellinger
Undervisning(vidaregåande skolar) - Metodar
Undervisning(videregående skoler) - Metoder
Undervisning-Metodar
Undervisning-metoder
Undervisningsmetode
Undervisningsmetoder(pedagogikk)
Undervisningsmetodikk
Videregående skole
Methodology
Planning
Teaching
Undervisning - Metoder : khib05965
Historie
Didaktikk(før- og grunnskolen) - Metoder
Elevvurdering
Lærerrollen
Læring
Målstyring
Organisering
Skole - Samfunn - Lokalsamfunn
Skolen
Skoleutvikling
Undervisning(før- og barneskolen) - Metoder
Undervisning(før- og grunnskolen) - Metoder
Undervisning(grunnskolen) - Metoder
Undervisningsmetodar
Undervisningsmetoder
Undervisningsmetoder(før- og grunnskolen)
Førskolen
Grunnskolen
Undervisningsmetoder(videregående skoler)
Videregående skoler
undervisningsmetodikk allmenn didaktikk elev lærer undervisning undervisningsmetoder læreplaner lærere skolen pedagogikk lokalsamfunn teori målstyring kunnskap læring vurdering planlegging skoleutvikling metodikk utdanning læreplan skoleforskning opplæring undervisningsmetodar lærerrollen lærebøker lærarar
Sjanger
Lærebok . - Fjernstudent . - Lærerutdanning . - Pedagogikk/filosofi . - Lærebøker : https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/184
Dewey
370.15 . - 371.1 . - 371.102 . - 371.3 . - 372.13 I . - 372.3 . - 373.13 . - 370.1 . - 372.13
ISBN
978-82-15-02511-7

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Bok · Bokmål · 2009
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen ; [fotograf: Leif Gabrielsen]

Bok · Bokmål · 1997
Les boka på nett
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Bok · Bokmål · 2020
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Bok · Bokmål · 2020
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen ; [[fotografier:] Bernt Eide ....

Bok · Bokmål · 1999
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Tale på CD · Bokmål · 2016

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Daisy lydbok · Bokmål · 2016

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Tale på CD · Bokmål · 2021

Tilhører NLB
Vis hos NLB