Den Medialiserte politikken


Anders Todal Jenssen og Toril Aalberg (red.)
Bok Bokmål 2007

Oppdaterer

om denne boka:

Gjør medievalgkampen velgerne mer kunnskapsrike, eller er det bare infotainment vi får? Hvilke retoriske grep bruker mediene i dekningen av valgkampen? Boka gir en innføring i perspektiver på «medialiseringen» av politikken, med aktuelle eksempler.

Boka har tre deler, som hver innledes med et teorikapittel. Del 1 ser på valgkamp som beslutningsgrunnlag, og spør blant annet: hvilken informasjonsverdi har dekningen av politisk stoff i media. Del 2 har et retorisk perspektiv, hvor et sentralt spørsmål er om mediene spiller på fornuft eller følelser i dekningen av politisk stoff. Del 3 ser på det disharmoniske samspillet mellom politikk og media. Stikkord her er selektiv dekning, nyhetskriterier, spissing og «den nye» debattlederrollen. Boka har et gjennomgående kritisk perspektiv: den diskuterer hvorfor dagens medialiserte valgkamp ikke fungerer optimalt.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2007
Omfang
286 s. : ill.
Opplysninger
Opplagshistorikk: 2. oppl. 2016 (Nkr 469.00) . - Bibliografi: s. [265]-279 . - Data om bidragsyterne: s. [281]-282
Emner
Geografisk emneord
Dewey
301.152 . - 070.19 . - 070.4 . - 301.2 . - 302.23 . - 324 . - 324.7 . - 324.73 . - 324.9481 . - 320.014 . - 320
ISBN
978-82-15-01063-2(h.) : 299.00

Bibliotek som har denne