Norges fiskeri- og kysthistorie. B. 1. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk


bindredaktør: Alf Ragnar Nielssen ; forfattere: Alf Ragnar Nielssen ... [et al.]
Bok Bokmål 2014 · Oversiktsverker

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2014
Omfang
589 s.
Opplysninger
Undertittel på omslaget: Fram til 1720
Emner
Hamburg og Flensborg og Trondheims samhandel, Flensborg og Trondheim på 1600-tallet,
Historie
Kystbygdene i tidlig middelalder, Sjøsamene, Ulike former for fiskeri og fangst, Fiskeri og samfunn i høgmiddelalderen, Hvalfangst, Fuglefangst, Vesterhavsøyene, Hanseatene og Bergen, Seinmiddelalderen - 1350 - 1600, Tida etter svartedauen, Fiskeriøkomomien styrkes, Oppgang i fiskeriet inntil 1500, Ny kystnæring oppstår, Fiskeværene i 1500-tallet, Lavkonjunktur og nedgang i fiskenæringen 1600 - 1720, Nye utfordringer og muligheter,
Kystkultur
Nord-Norge i krisenes tegn, Disse Rigers Coloni, Vestnorske og Trønderske bønder og deres fiskeri, Kystsamfunnet i hollendertida, Krisa og kommersialisering,
Nordmørsgeita side 136, Vikingenes handelsruter og bosetting, Grønland, Færøyene, Orkneyøyene, Island, Nordmandiet, England, Hebridene, Shetlandsøyene
Norskekysten, skjærgården, Fjordene, hav og tidevannsstrømme, Økosystemet Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, Kystfolket og sjøen, Fangstsamfunn i stein- og bronsealder, Koloniseringen av skjærgårdskysten, istiden og de første menneskene i Skandinavia, Utvikling av sjøfangsten og steinalderens fangstsamfunn, Boplassene i Nyhamna, Kystsamfunnet i Jernalderen,
Veøy og Borgund, Ona side 344 som stort fiskevær, Økonomiske og sosiale skillene, Trælasthandel, Båttyper side 385, Den lille Istid og fiskeriet ved Island, Fiskeværene rømmes, Hekseforfølgelse, Vestlandet side 473 - Ona fiskevær - Romsdalskysten - Sildefangsten 481 -
Øyene i vest, høvdingesamfunnene, Ressursutnyttelsen ved kysten, handel med marine produkter, Markedsretting og nasjonal betydning av fiskeriene 1000 - 1350, Kysten og overgang fra Vikingtid til Middelalder
Akvakultur
Fiske
Fiskeri
Fiskerier - Historie - Norge
Fiskerisamfunn
Historisk framstilling
Kystdistrikter
Kyster
Norge
arkeologi
fangst
fiske
forhistorisk tid
historikk
middelalder
nyere tid
Fiskerinæring - Norge
Kystområder - Norge - Kulturhistorie
Kystsamfunn - Noreg
fiskerisamfunn norge historisk framstilling kysthistorie fiske fiskeri kystsamfunn fangst historie norsk fangstsamfunnsjøfangst steinalder jernalder ressurser kysten middelalder næringer fiskerier hollendertiden
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788232101221 : Nkr 1990.00 . - 9788232104246 : Nkr 599.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Norges fiskeri- og kysthistorie. B. 1. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk
bindredaktør: Alf Ragnar Nielssen ; forfa...

Daisy lydbok · Bokmål · 2019

Tilhører NLB
Vis hos NLB