Våre altertavler


Olava Øverland ; fotografi Bo-Aje Mellin ; omsett til nynorsk av Sigurd Vederhus
Bok Nynorsk 1995 · Kunst

Oppdaterer

om denne boka:

Dette er ei bok for alle som er glade i kyrkjekunsten og si eiga lokale kyrkje. Boka kan gjere oss alle meir medvitne om den hundreårlange historia til kyrkja vår, og ikkje minst merksame på kva kunstskattar som skjuler seg bak stengte kyrkjedører rundt om i landet vårt. Boka er utgitt i samband med 1000-årsjubileet for den norske kyrkja.

Forfattaren Olava Øverland og fotografen Bo-Aje Mellin har gjort eit pionerarbeid med å samle materiale om norske altertavler. Boka presenterer sju altertavler frå kvart av dei i alt elleve bispedømma i landet. Utvalet har tverrkyrkjelig profil og intensjonen frå forfattaren er å formidle eit økunemisk perspektiv. Vi møter sakral kunst frå luthersk, katolsk og ortodokst hald, både altertavler frå mellomalderen og moderne kunstverk, til dømes tavler signerte av Henrik Sørensen og Fran Widerberg.

Dei norske kyrkjene representerer eit nasjonalgalleri av sakral kunst frå middelalderen fram til i dag. Kyrkjekunsten gir eit rikt og spennande bilde av både kyrkjehistorie og kunsthistorie. Mange kristne symbol har sin bakgrunn i den antikke førkristne verda og utvikla seg vidare opp gjennom historia og talar fremleis til notidas menneske. Altertavlene er det sentrale punktet i kyrkja - møtestaden mellom Gud og menneske.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Mellin, Bo-Aje, (medarbeider)
Utgitt
Oslo : Samlaget , 1995
Omfang
186 s. : ill.
Opplysninger
"Materialet har vore offentleggjort i ei noko anna form i bladet 'Familien'" - Forordet . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Bragernes kirke
Gand kirke
Rollag kirke
Skoger gamle kirke
Religiøs kunst
Art
Religion
Alter
Alteret
Altertavler-Norge
Bibelske motiver
Bibelske motiver(kunst)
Borre kirke
Flora
Ikoner
Kirkebygninger
Kirkekunst(utsmykning)
Kirkekunst, Norsk
Kulturhistorie
Kunsthistorie
Kyrkjekunst
Luster
Malerkunst
Nidarosdomen
Religiøse motiver
Røros kirke
Ski nye kirke
Sogn og Fjordane
Stiklestad kirke
Altertavler
Bildekunst : (NO-TrBIB)HUME05316
Kirkekunst
Kirker
Kristendom
Kunst
Motiver (Bildekunst)
Motiver : (NO-TrBIB)HUME29169
Norge
Oppslagsbøker
Kirkeinventar
Altertavler(arkitektur) - utforming og utsmykning
Alterskap
Kirken - Nordland - Historie
Religionshistorie
Altertavler((NO-OsBA)1110326)
Altertavler((NO-TrBIB)HUME05658)
Kirkekunst((NO-TrBIB)HUME05652)
Kristendom((NO-TrBIB)HUME08534)
Kunst((NO-TrBIB)HUME05183)
altertavler kirkekunst kunst kristendommen kristne motiver kirkelig kirker innredning norge kirkeutsmykning kirkeinventar
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
755 . - 246 . - 274.844 . - 709.481 . - 726.5 . - 726.529 . - 726.5291 . - 729.9 . - 745 . - 247 . - 704.9482
ISBN
8252145000 : Nkr 348.00

Bibliotek som har denne