Heilage stader i Norge


Magnus Rindal og Gro Steinsland
Bok Nynorsk 2001

Oppdaterer

om denne boka:

Til alle tider har menneska halde enkelte stader for heilage. I naturen og sakrale bygningar har vi møtt våre gudar og demonar, utført våre ritual, og funne rom for våre tankar om døden. Her har det heilage i ei eller anna form vist seg for oss, og tilværet har blitt meiningsfylt, igjen og igjen.

I Heilage stader i Norge blir lesaren teken med til eit utval heilagstader, frå kyrkjeruinane i Gamlebyen i Oslo og Søsterkyrkjene på Hadeland i sør til fallossteinen på Dønna og helleristningsfeltet i Alta i nord. Dei ulike kyrkjebygga, baurasteinane, gravhaugane og helleristningane markerer kultus, tru og historie. I dag er det slike heilagstader ein ofte oppsøkjer på reise i vårt eige land, og her far du for kvifor nettopp desse stadene har blitt så viktige for vår historie og kultur.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2001
Omfang
206 s. : ill.
Passer for
Emner
Sigurd Fåvnesbane
Fjære kirke
Hvaler kirke
Klemenskirken
Mære kirke(Mære kyrkje)
Nidarosdomen
Norderhov kirke
Selje kloster
Tautra kloster
Trondenes kirke
Urnes kirke
Urnes stavkyrkje
Vinje kyrkje
Norrøn religion
Alta
Avaldsnes
Borre
Borre nasjonalpark
Borrehaugene(Vestfold)
Frosta
Giske
Gudsdyrking
Hadeland
Heilage stadar(norsk kyrkjehistorie)
Heilage stader(kristendom)
Heilage stader(samanliknande religionsvitskap) - Noreg
Helleristninger
Hellige steder(sammenliknende religionsvitenskap) - Norge
Hellige steder, kirker, gravhauger, heilage stader, kultstader
Helllige steder
Historie
Hundorp
Hundorp(Gudbrandsdalen)
Hvaler
Kirke
Kirkebygninger
Kirken - Norge - Historie
Kloster
Klostre
Kristen mytologi
Kristendom
Kulturhistorie - Norge
Kulturminne
Kulturminner
Kyrkja-Norge-Historie
Kyrkjehistorie - Noreg
Luster
Mortensnes
Mortensnes(Ceavccageadgi)
Moster
Moster(kirkested)
Mytologi, Norrøn
Mære
Mære kirke
Norderhov(Ringerike)
Nynorsk tekst
Offersteder(samisk religion)
Pilegrimsreiser
Reiser
Religionshistorie
Samer - Religion
Samisk mytologi
Samisk religion
Selja
Selje
Sogn og Fjordane
St. Georg's Kapell
St. Georgs kapell(Neiden)
Stavkirker
Tinghaugen
Trøndelag
Urnes kirke(stavkirke)
Urnes stavkirke
Vinje
Vinje(Telemark) - Kulturhistorie
klostre(kirkehistorie) - Norge
Dynnasteinen(Hadeland)
Fjære kirke(Grimstad)
Gran
Klemenskirken(Oslo)
Klepp
Kulisteinen(Nordmøre)
Mortensnes(Nesseby)
Mære kyrkje(Nord-Trøndelag)
Nord-Norge - Historie
Nord-Trøndelag
Norderhov
Sammenlignende religionsvitenskap
Trondenes kirke(Harstad)
Urnes(Luster)
Vinje kirke
Heilage Stadar(samanliknande religionsvitskap)
Heilage plassar(norsk kyrkjehistorie)
Heilage stader i Norge
Heilage stader - Norge
Heilage stader(norsk kirkehistorie)
Heilage stader(norsk kyrkjehistorie)
Hellige steder - Norge - Kirkehistorie
Hellige steder - Norge - Norrøn religion
Hellige steder(Kirkebygninger) (norsk kirkehistorie)
Hellige steder(norsk kirkehistorie)
Kirken - Norge
Kirken - Historie - Norge
Kirker-Norge
Norrøn mytologi
Norsk kirkehistorie
Dønna - Historie
Heilage stader(samanliknande religionsvitenskap) - Noreg
Heilage stader(sammenliknende religionsvitenskap) - Norge
Hellige steder(religion) - Norge
Hellige steder(sammenliknende relgionsvitenskap)
Kirkehistorie
Moster kyrkje
Norge
Heilage plassar
Offersteder
hellige steder kirker gravhauger norge noreg heilage stader kultstader klostre kultsteder valfartssteder
Geografisk emneord
Dewey
r291.3509481 . - 210 . - 263 . - 263.042 . - 263.0424 . - 284.1481 . - 291.309481 . - 291.35 . - 291.3509481 . - 291.4 . - 293 . - 299.455 . - 914.81 . - 948 . - 948.1 . - 291.3 . - 260 . - 274.81 . - 274.83611 . - 284.1 . - 948.43 . - 948.4424 . - 263.09481
ISBN
8252156576 : Nkr 368.00

Bibliotek som har denne