Kulturminner og skogbruk


[hovedforfattere:] Harald Jacobsen og Jørn-R. Follum ; [illustrasjoner: Ingse Revold ... [et al.]]
Bok Bokmål 1997

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Biri : Skogbrukets kursinstitutt , cop. 1997
Omfang
248 s. : ill.
Opplysninger
"Boka er et resultat av samarbeidet mellom Riksantikvaren(RA) og Skogbrukets kursinstitutt (SKI) i prosjektet "Skogensom kulturmiljø" - Forordet . - Bibliografi: s. 242-244 . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Arkeologi (Fortidsminner)
Borger
Bygdeborger
Fangst
Finner-Norge
Fiskeredskaper
Fløting
Fortidsminne-Noreg
Fortidsminner Norge
Gravfunn
Helleristninger
Historie
Jakt
Jernmalm
Jernutvinning
Kull
Kullbrenning
Kullmiler
Kulturhistorie
Kulturminneloven
Kverner
Noreg
Noreg-Kulturhistorie
Norge Historie
Norge Kulturhistorie
Ofring
Runer
Sagbruk
Samer
Seterdrift
Skogbruk - Fortidsminner - Norge
Skogbruk Fortidsminner
Skoghistorie, Norge
Stedsnavn
Steinindustri
Teglindustri
Tømmerfløyting
Veier
fortidsminnevern
skoger
skoger(landbruk)
Cultural heritage
Cultural values
Forest management
Forest resources
Forestry
Fortidsminner
History
Kulturvern
Natural heritage
Norway
Skogbrukshistorie
Tjærebrenning
kulturmiljøer
kulturminner
kulturminnevern
norge
skjøtsel
skog
Jern
Jernalderen
Lokalhistorie
Steinalderen
Bronsealderen
Middelalderen
Fortidsminner((NO-TrBIB)REAL013867)
Kulturminner((NO-TrBIB)HUME04546)
Kulturvern((NO-TrBIB)HUME04577)
Skogbruk((NO-TrBIB)HUME07658)
Skogbruk((NO-TrBIB)REAL001242)
Skogbrukshistorie((NO-TrBIB)REAL003913)
Tjærebrenning((NO-TrBIB)REAL008088)
skogbruk utmarksnæring fortidsminne landskapsvern kulturlandskap kulturminnevern norge fortidsminner kulturhistorie kulturminner veier kulturpolitikk teglverk tjærebrenning jernvinne skogbrukshistorie ressursforvaltning forvaltning fornminnevern lovgivning kulturarv naturarv
Geografisk emneord
Dewey
948.41 . - 333.7 . - 333.75 . - 344.094 . - 363.69 . - 63-902(481) . - 634.9 . - 930.1 . - 948.1 . - 948.1 J . - 634.909481 . - 909.07 . - 930.12 . - 930.15 . - 930.16
ISBN
82-7333-100-8(ib)

Bibliotek som har denne