Forvaltningskunnskap


Tom Christensen og Morten Egeberg (red.)
Bok Bokmål 1997 · Offentlig forvaltning

Oppdaterer

I denne boken behandles sentralforvaltningens organisasjon, personalsammensetning og kultur. Forholdet til politiske myndigheter, Storting og regjering, og forholdet til interesseorganisasjonene blir berørt. Fylkeskommunal og kommunal forvaltning dekkes i egne kapitler, og også forvaltningens internasjonalisering. Videre behandles offentlig planlegging på ulike forvaltningsnivåer samt forvaltningens forhold til den enkelte. Nyere reformer og tiltak i sentralforvaltningen belyses også.
Denne reviderte utgaven inneholder to nye kapitler; om sentralforvaltningens europeisering og om nye reformer og tiltak. De øvrige kapitlene er revidert og oppdatert i henhold til nyere undersøkelser på de enkelte felt.
De foregående utgavene av boken har vært blant de aller mest benyttede lærebøker innen statsvitenskapelige og økonomisk-administrative fagområder ved universiteter og høgskoler.
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Christensen, Tom (redaktør)
Egeberg, Morten (redaktør)
Utgitt
[Oslo] : Tano Aschehoug , 1997
Omfang
471 s. : ill.
Utgave
[Rev. utg.]
Opplysninger
1. utg. 1992 . - Bibliografi: s. 423-454 . - Data om bidragsyterne: s. 11-13
Emner
Government Agencies
Legislation
Norway
Organization and Administration
Administrasjon
Byråkrati
Demokrati
Effektivisering
Forvaltningspolitikk
Fylkeskommunal administrasjon
Fylkeskommunen
Kommunal administrasjon
Kommunal forvaltning - Noreg
Kommunalforvaltning
Lokalt selvstyre
Modeller
Offentlig administrasjon - Norge
Offentlig planlegging
Organisasjoner
Organisasjonsformer
Planlegging
Regjeringer
Statsadministrasjon
Statsforvaltning og lokalforvaltning(politikk) - Norge
Stortinget
Teori
Forvaltning : (NO-TrBIB)HUME09398
Government
Management functions
Management
Political institutions
Public administration
Public sector
fylkeskommunal forvaltning
lærebøker
norge
offentlig forvaltning
oppslagsbøker
statsforvaltning
Lokalforvaltning - Norge
Stats- og lokalforvaltning - Norge
Statsforvaltning og lokalforvaltning - Norge
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
35(481)FOR . - 350 . - 351 . - 351.481 . - 352 . - 352.0002 . - 352.0481 . - 353 . - 353.01
ISBN
82-518-3532-1(ib.) : Nkr 378.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Forvaltningskunnskap
Tom Christensen og Morten Egeberg (red.)

Bok · Bokmål · 1994
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Forvaltningskunnskap
[prosjektansvarlig: John Torstad]

VHS · Bokmål · 1997