Beitedyr i kulturlandskap


Jon J. Nedkvitne, Torstein H. Garmo, Hans Staaland
Bok Nynorsk 1995

Oppdaterer

om denne boka: "Handbok om korleis vi kan nytte beitedyr til å pleie og forvalte kulturlandskapet. Historisk oversikt, verknad av beiting på planter og landskap, bruk av ville og tamme beitedyr i skjøtsel av kulturlandskap, lovverk om bruk av beite og beitedyr."
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Landbruksforl. , cop. 1995
Omfang
183 s. : ill.
Opplysninger
Opplagshistorikk: [Nytt oppl.] 2003? (Nkr 349.00) . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Enger
Beitedrift
Beitemark(sosialøkonomi)
Beitemark:naturressurser:sosialøkonomi
Foring
Historie
Hjortedyr
Hjorteoppdrett
Husdyr
Kultur
Kulturbeite
Naturvern
Planter
Regler
Reinsdyr
Reinsdyr(husdyrhold)
Tamrein
Utmarker
Vegetasjon
Vegetasjonsområder
Beitemarker : (NO-TrBIB)REAL012718
Beiting : (NO-TrBIB)REAL001256
Cultivated land
Extensive husbandry
Forvaltning : (NO-TrBIB)REAL003784
Grassland management
Grazing
Landscape conservation
Landscape
Landskapsøkologi
Livestock management
Livestock
Miljøforvaltning : (NO-TrBIB)REAL013578
Natural pastures
Naturforvaltning : (NO-TrBIB)REAL013578
Norway
Områdevern : (NO-TrBIB)REAL010778
beitelandskap
historikk
husdyrhold
kulturlandskap
landskapsvern
lover
norge
skjøtsel
Beitemark
Jordbruk
Landskap
Naturressurser
Beitemark(naturressursar) (sosialøkonomi)
Beitemark(naturressurser) (sosialokonomi)
Landbruk
kulturlandskap landskapsvern beiting beitemark beitebruk utmarksbeite tamrein hjortevilt husdyr pleie skjøtsel forvaltning landskapsøkologi jordbruk utmark
Geografisk emneord
Dewey
636 . - 333.73 . - 631 . - 333.74 . - MILJØ
ISBN
82-529-1761-5

Bibliotek som har denne