Kommunereform i perspektiv


Jan Erling Klausen, Jostein Askim, Signy Irene Vabo (red.)
Bok Bokmål 2016

Oppdaterer

Denne boken kommer ut på et tidspunkt da regjeringen Solbergs kommunereform er inne i en avgjørende fase. Regjeringen har gitt kommunene tiden frem til sommeren 2016 til å gjennomføre «nabopraten» som skal lede frem til søknader om kommunesammenslåing. Så vil regjeringen be Stortinget om å vedta en ny kommunestruktur i løpet av våren 2017. I mellomtiden skal fylkesmennene avgi regjeringen sine forslag til ny kommunestruktur. I skrivende stund er det ingen som vet hvordan disse hendelsene vil forløpe. Hvor mange kommuner vil søke om sammenslåing før fristen går ut? Vil fylkesmennene, og senere regjeringen selv, gå inn for omfattende endringer, selv der kommunene er imot dette? Hvordan vil offentligheten og Stortinget stille seg til proposisjonen som skal legges frem? Vil reformen bli stående som et vannskille i den norske kommunehistorien, som den første gjennomgripende strukturreformen siden 1960-tallet – eller som en parentes, på linje med andre forsøk på å endre kommunestrukturen de siste 20 årene?
Medvirkende
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2016
Omfang
323 s. : ill.
Opplysninger
Reformprosess. - Reform og effekter. - Reformprosesser og effekter
Emner
Dewey
ISBN
9788245018912(h.) : Nkr 419.00

Bibliotek som har denne