Den Store filosofiboka


[redaktører: Anna Hall ... [et al.] ; billedredaktører: Karen Self, Philip Ormerod ; illustrasjoner: James Graham, Ria Jones, Myriam Megharbi ; oversetter: Rune R. Moen ; [norsk] redaktør: Haagen Sund]
Bok Bokmål 2016

Oppdaterer

I den store filosofiboka får en innblikk i hvordan ulike spørsmål og undringer har blitt fremstillt og diskutert med utgangspunkt i menneskene bak viktige ideer; fra antikkens naturfilosofer, via opplysningstiden til dagens moderne tenkere. Her er omtale av de mest kjente filosofier og deres virke og tanker; Heraklit, Konfusius, Phytagoras, Decartes, Platon, Burke, Kirkegaard, Marx m.fl. Sammen med et hundretalls kanskje mindre kjente, men ofte like viktige tenkere, gir det en samlet og inspirerende samlet fremstilling av filosofiens utvikling og historie.

Den store filosofiboka er skrevet i et enkelt språk og er full av fyldige forklaringer og informative tidslinjer. Med enkle fremstillinger av kompliserte teorier, minneverdige sitater og artige illustrasjoner leker boka med våre tanker og oppfatninger. Enten en er en engasjert student, liker å lære nye ting eller funderer over livets store spørsmål, vil en her finne omtaler av fascinerende personer og deres ideer, og stimulerende stoff til ettertanke.

Annen tittel
Medvirkende
Buckingham, Will (medarbeider)
Moen, Rune Rogndokken (oversetter)
Utgitt
[Oslo] : Pegasus forl. , cop. 2016
Omfang
352 s. : ill. (noen kol.)
Opplysninger
Originaltittel: The philosophy book . - Har ordliste, register . - Hvordan oppstod universet? Hva er sannhet? Hvordan kan vi leve gode liv? Disse og mange andre viktige spørsmål, har mennesker stilt seg opp gjennom historien, og store tenkere har levert sine bidrag gjennom tusener av år. I denne boken får du innblikk i hvordan ulike spørsmål og undringer har blitt fremstilt og diskutert, med utgangspunkt i menneskene bak viktige ideer. Boken er kronologisk inndelt - fra antikkens naturfilosofer, via opplysningstidens til dagens moderne tenkere. Omtalen er utarbeidet av BS.
Emner
Adorno, Theodor Wiesengrund , 1903-1969
Anselm av Canterbury , 1033-1109
Aquinas, Thomas , 1225-1274
Arendt, Hannah , 1906-1975
Aristoteles , 384-322 f.Kr
Averroës , 1126-1198
Avicenna , 980-1037
Bacon, Francis , 1561-1626
Barthes, Roland , 1915-1980
Beauvoir, Simone de , 1908-1986
Benjamin, Walter , 1892-1940
Bergson, Henri , 1859-1941
Berkeley, George , 1685-1753
Berlin, Isaiah , 1909-1997
Boëthius
Buddha (Siddharta Gautama)
Burke, Edmund
Camus, Albert , 1913-1960
Chomsky, Noam , 1928-
Derrida, Jacques , 1930-2004
Descartes, René , 1596-1650
Dewey, John , 1859-1952
Du Bois, William , 1868-1963
Epikur , 341-270 f.Kr
Fanon, Franz , 1925-1961
Feuerbach, Ludwig , 1804-1872
Fichte, Johann Gotlieb , 1762-1814
Foucault, Michel , 1926-1984
Gadamer, Hans-Georg , 1900-2002
Habermas, Jürgen , 1929-
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich , 1770-1831
Heidegger, Martin , 1889-1976
Hobbes, Thomas , 1588-1679
Hume, David , 1711-1776
Husserl, Edmund , 1859-1938
James, William , 1842-1910
Jaspers, Karl , 1883-1969
Kant, Immanuel , 1724-1804
Kierkegaard, Søren , 1813-1855
Konfucius
Kristeva, Julia , 1941-
Kues, Nikolaus von , 1401-1464
Leibniz, Gottfried Wilhelm von , 1646-1716
Locke, John , 1632-1704
Lyotard, Jean-Francois , 1924-1998
Machiavelli, Niccolò di Bernardo dei , 1469-1527
Maimonides, Moses , 1135-1204
Marcuse, Herbert , 1898-1979
Marx, Karl , 1818-1883
Merleau-Ponty, Maurice , 1908-1961
Mill, John Stuart , 1806-1873
Montaigne, Michel de , 1533-1593
Nietzsche, Friedrich , filosof og forf. , 1844-1900
Næss, Arne , 1912-2009
Ortega Y Gasset, José , 1888-1955
Pascal, Blaise , 1623-1662
Platon , ca 430-347 f.Kr.
Popper, Karl , 1902-1994
Porty, Richard , 1931-2007
Pythagoras
Quine, Willard van Orman , 1908-2000
Rawls, John , 1921-2002
Rousseau, Jean-Jacques , 1712-1778
Rumi, Jalal-al-Din , 1207-1272
Russel, Bertrand , 1872-1970
Said, Edward W. , 1935-2003
Sartre, Jean-Paul , 1905-1980
Schlegel, Friedrich , 1772-1829
Schopenhauer, Arthur , 1788-1860
Singer, Peter , 1946-
Smith, Adam , 1723-1790
Sokrates , ca 470-399 f. Kr
Spinoza, Baruch de , 1632-1677
Tanabe, Hajime , 1885-1962
Thoreau, Henry David , 1817-1862
Voltaire , forfatter og filosof , 1694-1778
Wittgenstein, Ludwig , 1889-1951
Wollstonecraft, Mary , 1759-1797
Žižek, Slavoj , 1949-
Filosofer
Middelalderen
Oldtidas filosofi
Oldtiden
Opplysningstid
Opplysningstiden
Renessansen
Revolusjonstida
idehistorie
Historie
Historisk framstilling : (NO-TrBIB)HUME04097
Idehistorie (Faget) : (NO-TrBIB)HUME00702
Den moderne verden
Filosofi
Gresk filosofi
Renessanse og opplysningstid
Revolusjonenes tidsalder
Samtidsfilosofi
Filosofihistorie
Dewey
109 . - 100
ISBN
978-82-442-0152-0(ib.) : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne