Oppdagelsen av Babylon


Rannfrid Thelle
Bok Bokmål 2014 Rannfrid Irene Thelle

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : Spartacus , cop. 2014
Omfang
208 s., pl. : ill.
Opplysninger
Etter å ha ligget sunket i jorden i over 2000 år ble restene av Babylon gravd fram av arkeologer på begynnelsen av 1900-tallet. Byen er omspunnet med en rekke myter og har en helt særegen plass i vår kultur, å tross av sin plass i den fjerne fortiden. Byen er særlig kjent for Babels tårn, og gjennom uttrykk som «babelsk forvirring» og « det babylonske fangenskapet». Helt fra sivilisasjonens vugge har den vært forbundet med imponerende murer og lusuriøse hager. Men kort etter sin blomstringstid ble denne oldtidens metropolis begravd og glemt. Isteden overtok Babylons renommé som en overflodens og ondskapens by, formet av Bibelens forestillinger. Hvorfor fortsetter Babylon å fascinere helt inn i vår egen tid? Babylon kommer til uttrykk selv i samtidens popkultur: som romskipet Nebuchadnezzar i filmen Matrix, in popkulturens sanger og i romantitler. Vi bygger stadig høyere bygninger og tårn, enten det er i Dubai, Shanghai eller New York. Hvorfor fungerer Babylon så godt som metafor, til å beskrive motstandere og fiender med deres makt og ambisjoner, deres ondskap og forfall? For å svare på disse spørsmålene tas leseren med på en oppdagelsesferd gjennom kildene til de mange forestillingene om Babylon gjennom tidene, fra Bibelens og andre antikke tekster til ruinene arkeologene gravde fram for et århundre siden.
Emner
Kulturhistorie
Babylonia - Historie
Babylons forskjellige skikkelser - Bibelens Babylon og Babylon i europeisk skikkelse og Grekenes Babylon, Mesopotamia, Babylons kilder, Babel og bibel, Babylon gjenoppstår, Tilbake til framtiden, Årstall i Babylons historie, Babylons guder, Babylon ved Eufrat, Ur-området, Det babylonske riket, Ninive, Tigris, Nebukadnesar, Jerusalem, Den babylonske krøniken, Sumerisk kultur, Det kaldeiske riket, Byguden Marduk i Babylon, Verdenslitteraturens fødsel, Mesopotamia, Hammurabi, Gilgamesj - jakten på udødeligheten, Amorittene, baghdad ligger ved Babylons ruiner, Zigguraten i Babylon, Marduks tempel, Babels tårn, De hengende hagene, Kileskriften var verdens første skriftspråk, Byggingen av Babels tårn gjorde at Herren steg ned til Jorden og gav menneskene forskellige språk så de ikke havde så lett å forstå hverandre, Jakob blir sat fra av Gud og kan reise fra Babylon, Gud ødelegger sluttelig Babels rike og tårn og Babels by
Historie
Historiske atlas
Irak - Historie
assyria - oldtiden : historie
babylonia historie oversiktsverk
mesopotamia - oldtiden : historie
persia - oldtiden : historie
Babylon
Forestillinger
Historisk framstilling
Arkeologi((NO-TrBIB)HUME00005)
Forestillinger((NO-TrBIB)HUME01473)
Historisk framstilling((NO-TrBIB)HUME04097)
Geografisk emneord
Dewey
935.5 . - 935
ISBN
978-82-430-0833-5 (ib.)

Bibliotek som har denne