Klimaendringer 2015 - Synteserapport


redigert av Pachauri, Rajendra K., Meyer, Leo
Bok Norsk 2015
Utgitt
Oslo ; Trondheim : Miljødirektoratet , 2015
Omfang
36 s.ill.fig.tab.
Opplysninger
Denne synteserapporten er basert på rapportene fra FN klimapanels tre arbeidsgrupper samt relevante spesialrapporter.. - Synteserapporten gir en sammenstilling av klimaendringenes årsaker, virkninger, tilpasningstiltak og utslippsreduserende tiltak, og utgjør den siste delen av den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel (AR5).
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne