Det Norske samfunnBok Bokmål 2005

Oppdaterer

om denne boka:
Standardverket "Det norske samfunn" utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i femte utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. Verket er ajourført ved årtusenskiftet, ikke bare når det gjelder aktualisere data, men også temamessig. Analysene legger vekt på utviklingen i Norge de siste 20 år, og på tendensene som vil prege samfunnet de nærmeste år. De 20 kapitalene legger fram en serie omfattende, detaljerte og til dels overraskende utviklingstrekk, og hvilke utfordringer vi står overfor.
Annen tittel
Medvirkende
Frønes, Ivar (redaktør)
Kjølsrød, Lise (redaktør)
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2005
Omfang
567 s. : ill.
Utgave
5. utg.
Opplysninger
1. utg. 1968. - (Gyldendals studiefakler ; 1) / redigert av Natalie Rogoff Ramsøy . - 4. utg. 2003 . - Litteratur: s. 480
Emner
1970-1999
2000-
Familie
Flytting, Regional
Helseforhold (Folkehelse)
Lønn
Medier
Samfunnsforhol
Economics
Societies
Arbeidsliv - Norge
Bosetningsmønster
Bosetningsmønstre
Bosettingsmønster - Bygdesamfunn
Desentralisering
Diskriminering
Education
Eldre
Eliter
Familien - Norge
Familiepolitikk
Familier
Fattigdom
Fattige
Flerkultur
Flerkulturelle samfunn
Flytting - Norge
Forbruk
Forbrukere
Forbrukerkultur
Forbrukersamfunn
Forbrukersamfunnet
Forbrukersosiologi
Fredspolitikk
Gender
Helse
Helsepolitikk - Norge
Historie
Innovasjon
Innvandrere
Innvandring - Norge
Levekår
Likestilling
Likestillingspolitikk
Livssyn
Lønnsforhandling
Lønnspolitikk
Lønnsutvikling
Makt
Massemedia
Massemedier
Minoriteter
Norge - Samfunnsforhold
Norge - Samfunnslære
Norge - Økonomisk politikk
Norge 1970-
Norge - Samfunnsanalyser - 1970-
Norge(historie) - 2000-
Norge-Historie-1970-2000
Norge-Historie-2000-2099
Norway
Olje(naturressurser) (sosialøkonomi)
Oljeindustri(sosialøkonomi) - Norge
Oljeøkonomi
Petroleum policy
Political power
Religion
Religiøse forhold - Norge
SOSIALANTROPOLOGI - NORGE
Samfunn - Norge
Samfunnsanalyse
Samfunnsanalyser
Samfunnsforhold
Samfunnsforskning
Samfunnsklasser
Samfunnspolitikk
Samfunnsstudier
Samfunnsutvikling
Samfunnsutvikling(1970-1999)
Skolepolitikk - Norge
Social Welfare
Society
Sociology
Sosial endring
Sosial velferd
Sosiale endringer
Sosiale klasser
Sosiologi
Utdanning
Utviklingshjelp
Velferdsamfunnet
Velferdspolitikk
Velferdssamfunnet
Velferdssamfunnet(sosial velferd)
Velferdsstaten
Økonomi
Økonomisk politikk
Attitudes
Belief systems
Democracy
Elderly
Ethnic and national groups
Gender groups
Health
History
Homosexuals
Immigrants
International relations
Labour
Minority groups
Oppslagsbøker
Plural societies
Politics
Prejudice
Religious groups
Samfunnsvitenskap
Social anthropology
Social classes
Social conditions
Socioeconomic development
Statistical data
Value systems
Alderdom
Aldring
Folkeflytting
Fredsmekling
Generasjoner
Generasjonsmotsetninger
Helseforhold(Folkehelse) - Norge
Helsevesen - Norge
Lønn(arbeidsvilkår)
Makt(sosiologi) - Norge
Norge-1990-2010
Olje
Oljevirksomhet
Religionssosiologi
Religiøse forhold(religionssosiologi) - Norge
Håndbøker
Noreg - Samfunnsanalysar
Oversiktsverk
Arbeidsmarkedet
Befolkning
Bosetting - Lokalsamfunn
Etniske minoriteter
Klasser - Sosiologi
Kultur
Norge-Historie 1970-
Norge-Historie 2000-
Politikk
Sosialomsorg
Staten
norge samfunnsutvikling økonomisk politikk likestilling sosial ulikhet velferdsstaten bosetting flytting regional utvikling innvandring flerkulturelt religion livssyn sosiologi noreg samfunnsanalyser samfunnsforhold
Geografisk emneord
Dewey
301.09481 . - 948.10611 . - 948.10612 . - 948.10511 . - 309(481) . - 331 . - 128 . - 300.9481 . - 302.23 . - 304.8 . - 305.26 . - 305.3 . - 306.3 . - 306.6 . - 306.85 . - 306.87 . - 307.2 . - 308(481) NOR . - 362.109481 . - 362.5 . - 370 . - 900 . - 948.104 . - 948.1044 . - 948.1055 . - Kassert 2003 308(481)R . - 306 . - 306.09481 . - 309.1481 . - 948.105 . - 948.1 . - 948.1054 . - 948.106
ISBN
(h.) . - 82-05-31547-7 . - Nkr 400.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Det Norske samfunn
Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.)

Bok · Bokmål · 2010
Det Norske samfunn
redaktør: Natalie Rogoff Ramsøy

Bok · Bokmål · 1968
Les boka på nett
Det Norske samfunn
redigert av Natalie Rogoff Ramsøy og Mari...

Bok · Bokmål · 1977