Klimautfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 : utredning utarbeidet for Regjeringens klimatilpassingsutvalg av NVE : hovedrapport


Norges vassdrags- og energidirektorat
Bok Bokmål 2010
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Norges vassdrags- og energidirektorat , 2010
Omfang
[37] s. : ill.
Opplysninger
Har bibliografi. - Sammendrag: Denne rapporten er en utredning NVE har gjort på oppdrag fra NOU Klimatilpassing, et offentlig utvalg med mandat å utrede sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer i Norge. Denne rapportens fokus er på klimaendringer og –tilpasningsbehov i kraftsektoren frem mot år 2100. - Elektronisk reproduksjon
Emner
Klimaendringer
Klimarelaterte problemstillinger
Kraftbransjer
klimaproblemer vannkraftproduksjon norge
Geografisk emneord
Dewey
ISSN

Bibliotek som har denne