Barne- og ungdomslitteraturen vokser ut av rammene : prisbelønte norske barne- og ungdomsbøker 1960-1990


Toril Bang Lancelot
Bok Bokmål 1993 Toril B. Lancelot,· Hovedoppgaver

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : [T.B. Lancelot] , 1993
Omfang
126 bl. : ill.
Passer for
Opplysninger
Har bibliografi . - Hovedoppgave i nordisk - Institutt for nordistikk og litteraturvite nskap, Avdeling for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 1993
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne