Båtar med sjel : 78 fiske- og fraktebåtar frå Sogn og Fjordane


Malvin Toft
Bok Nynorsk 2002

Oppdaterer

Forlaget skriv om denne boka: Det seiest at skal ein skrive lokal kysthistorie, må ein starte med historia om båtane til kystfolket. Kanskje det, for gamle båthistorier fortel om ei tid og eit levesett som berre er nokre ti-år borte, men likevel er så fjernt frå våre dagars overflodssamfunn at ein stundom må lure på om utviklinga har gått litt for fort.
Denne boka handlar om 78 slike gamle båtar, alle heimehøyrande i Sogn og Fjordane, båtar som våre forfedre bestemt hevda var mykje meir enn berre eit tomt skal.
Båtane var akkurat som mennesket: dei hadde sjel.
Her finn du historia om seglskuter, dampbåtar og motorbåtar, frå "Havsulen", bygd før 1860, til "Frøyabuen" bygd i 1958. Her er fiskebåtar og fraktebåtar, kystbåtar og havgåande båtar, norskbygde og utanlandske. Tretten av båtane finst framleis, den eldste er "Fix" frå 1873.
Det båtane har til felles er at alle har hatt heimehamn i Sogn og Fjordane, frå Måløy og Bremanger i nord, til Gulen og Solund i sør, med eit tyngdepunkt i kystbyen Florø.
"Båtar med sjel" inneheld:
- omtale av kvar einskild båt og dei som har arbeidd ombord
- skildringar av livet ombord, kvardagsliv og dramatiske hendingar
- faktaopplysningar om kvar båt
- eit eineståande biletmateriale med over 150 gamle foto.
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Førde : Selja forl. , 2002
Omfang
192 s. : ill.
Emner
Dewey
ISBN
8291722285 : Nkr 278.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater