Å forstå avisa : innføring i praktisk presseanalyse


Yngve Benestad Hågvar
Bok Bokmål 2007 · Aviser

Oppdaterer

om denne boka:

Både norsklærere og studenter ønsker å analysere avistekster. Nå får de eksperthjelp.

Å forstå avisa er et etterlengtet svar på et behov hos både norsklærere og studenter i journalistikk, nordisk og mediefag. Da skolereformen Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006, fikk norsklærerne større muligheter til å bruke pressetekster i undervisningen og lære elevene å lese dem kritisk. Men det fantes ingen norsk lærebok som gav pedagogiske eksempler på slike analyser, derfor skrev Hågvar denne boka.

Tekst og tanke
Nå har høgskolelektorentattsaken i egne hender og skrevet en enkel innføring i diskursanalyse av pressetekster, der hoveddelen av boka er viet analyser. Pressetekstene er hentet fra ulike sjangere i Aftenposten, Dagbladet og VG. Også nettavisene er med.
- Jeg vil vise hvordan man kan lese mye mer ut av pressetekstene enn bare faktainnholdet, forklarer Hågvar. - Hovedbudskapet er at tekstene alltid vil bære med seg spor av bestemte tenkemåter, og at de dermed også konstant er med på å bekrefte eller stille spørsmål ved våre egne tenkemåter.

Sammensatte tekster
Hågvar mener det er spesielt viktig å se på skrift, bilder og layout som en sammensatt enhet.
- Ja, man kan ikke tolke meningen i en artikkel uten å ta høyde for hva som er avbildet, hvor bildet er plassert, osv. Dessuten spiller konteksten en viktig rolle. Dette kan man lese mye om i boka, avslutter forfatteren.

Yngve Benestad Hågvar er høgskole-lektor og underviser i norsk språk og stil ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2007
Omfang
237 s. : ill.
Opplysninger
Har stikkordsregister og litteraturliste
Emner
Sjanger
Dewey
070.172 . - 070.43 . - 078.1 . - 302.23 . - 302.2307 . - 302.232 . - 302.2322 . - 801.95 . - 808 . - 808.1 . - 070.1 . - 070.17 . - 070 . - 070.4 . - 808.06 . - 808.066
ISBN
9788245004670 : Nkr 329.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Å forstå avisa : innføring i praktisk presseanalyse
Yngve Benestad Hågvar

Daisy lydbok · Bokmål · 2008

Tilhører NLB
Vis hos NLB