Hemochromatosis : Clinical Penetration of the C282Y Mutation


Kjersti Oppen
Nettressurs Bokmål 2008

Utgitt
Oslo : K.Oppen , 2008
Opplysninger
Prosjektoppgave i profesjonsstudiet medisin - Universitetet i Oslo, 2008

Bibliotek som har denne