Samer sør for midnattssola : sørsamenes historie, kultur og levemåte


Leif Braseth ; [foto: Nils Thomasson/Jamtlis fotosamlingar ; tegninger: Mateusz Pek ; illustrasjoner: Svein Reisang/Burning Ink]
Bok Bokmål 2014
Samer sør for midnattssola er den første større og helhetlige framstillingen om sørsamenes historie – både i Norge og i Sverige. Sørsamene har en annen historie enn samene lenger nord, både når det gjelder språk, historiske utviklingstrekk og næringsdrift. Deres tradisjonelle tilholdssteder når det gjelder reindrifta, har vært fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør – og i Sverige fra Tärnaby i nord til Idre i sør. Arkeologiske undersøkelser har vist at sørsamene i tidligere tider holdt til i et langt større område. I Sør-Norge er det spor etter dem helt ned til Valdres, Hallingdal og Sør-Østerdalen og i Sverige ned til Dalarna og lenger østover mot Bottenviken.

Sørsamene tilhører urbefolkningen i Norge og Sverige på lik linje med samene lenger nord, men de er i stor grad blitt oversett. I de vanlige historiebøkene er sørsamene i liten grad nevnt. Det er merkelig at historikere ikke har anerkjent sørsamene tilstrekkelig til å gi dem plass i historieframstillinger verken i Norge eller Sverige, og helt til i våre dager har enkelte anerkjente historikere framstilt sørsamenes historie feil. Sørsamene har bodd og virket i Midt-Skandinavia like lenge som den norrøne befolkningen, men er en minoritet.

Likevel har denne minoritetsgruppen en særegen historie som viser at de har en levedyktig livsform og kultur, sjøl om de har bodd i de minst gjestmilde strøk av Midt-Skandinavia. Derfor er deres kultur blitt såpass unik.

Leif Braseth (f. 1932) har en allsidig yrkesbakgrunn som spenner fra tømmerhogging og tømmerfløting til undervisning på alle trinn fra småskole til Norges musikkhøgskole. Han har dessuten vært skolekonsertsjef og programsjef i Rikskonsertene, og han er journalist og forfatter.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Pek, Mateusz (Illustratør)
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2014
Omfang
524 s. : ill.
Opplysninger
Bokomtale i: Nordnorsk magasin, årg. 38, nr. 2 (2015), s. 31
Emner
Arkeologi - Sørsamiske distrikter
Fangstkultur
Historiske atlas
Kulturhistorie - Sørsamiske distrikter
Kulturhistorie
Lokal, Sørsamer
Lokalhistorie
Minoriteter
Norden
Norden(historie) - samer
Norrøne skriftlige kilder, SUTE-strukturen, Jakt og fangst, Nomadefolk og, Reindrift, Boforhold og utstyr og redskaper, Matoppbevaring i stabbur, Sørsamenes kler, Gamma og gamme som husvær, Vigtige produkter fra skov og myr og fjell, Sørsamenes kosmos, Tr
Nybygging i sørsamenes land, Konfliktene mellom sørsamene, Trakasserier, Rasebiologi og kraniemåling, Samene lukkes ute fra kommisjoner og lovgivning, Lappekommisjonen, Paul Johnsen, Stortinget os Sørsamene, Tamreinforbud, Konvensjonene og storpolitikk om
Planter
Reinsdyr
Reinsdyr(husdyrhold)
Samar
Samer : Kulturhistorie
Samer(historie) - Norden
Samisk historie - Sør-Trøndelag
Sørsamene - de glemte samene, Trondheim og nordpå og Røros til Mosjøen, Finsk - ugrisk språkfamilien, Kokegroper, Groptufter, Fangstmarksgrav, Veideristningene, Steinsettinger, Ristingene, Offerstein, Alvdalsskia, Asbestkeramikk, Redskaper, Skriftlige kil
Trollheimen
samisk historie norge sørsamer sverige trøndelag
Kulturhistorie (samisk)
Sørsamar - Historie - Norden
Sørsamer-Historie
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788245017182 : Nkr 655.00

Bibliotek som har denne