Kvinnerettet bistand : integrasjon eller illusjon? : en studie av NORADS arbeid med å integrere kvinner i norsk tosidig bistand


Kjersti Morvik
Bok Bokmål 1991

Oppdaterer

Utgitt
Bergen : [K.Morvik] , 1991
Omfang
139 bl.
Opplysninger
Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap - Universitetet i Bergen, 1991 II.
Emner
hovedoppgave administrasjon organisasjonsvitenskap

Bibliotek som har denne