Kystkvinner : liv og lagnad


Harald Nordstrand
Bok Nynorsk 2000

Oppdaterer

om denne boka:

Kystkvinnene si soge er spesiell. Dei strenge levevilkåra på ein verhard kyst, ofte med mennene borte i månadsvis, kravde mykje av kvinnene. Husmora måtte forvalta alt i hushaldet på beste vis. Ansvaret gjorde kvinnene sjølvstendige. Dei makta både det daglege arbeidet og meir langsiktige oppgåver. Delar av året måtte dei overta arbeidsoppgåvene til mannfolka. Om det trongst, kunne dei gjera alle slags arbeid for å sikra levemåten - også tradisjonelt mannsarbeid, som å setja ut garn og not eller ta torv. Men midt oppi alt slitet fann kystkvinnene mange gleder, og dei hadde overskot til å engasjera seg i aktivitetar utanfor heimen, mellom anna i misjonsforeiningar og husmorlag. Og sjølvsagt var forelsking og kjærleik viktige delar av livet før òg.
Boka inneheld ein generell del med kvin nehisto rie frå Hordalandskysten dei siste 150 åra. Resten er ei samling portrett av kjende og mindre kjende kystkvinner.

Les boka på nett
Annen tittel
Utgitt
Bergen : Eide , 2000
Omfang
203 s. : ill.
Opplysninger
Undertittel på ryggen og på løst omslag: Kvardagsportrett frå Hordalandskysten
Emner
Ellingsen, Kari , 1916-
Glesnes, Anna Midttveit , 1887-
Utkilen, Sigrid , 1916-2006
Norge
Norskekysten
<1>Kvinner-Kystområde-Noreg
Arbeidsliv
Austevoll
Austevoll(Historie)
Dagligliv
Historie
Hordaland Kulturhistorie
Hordaland fylke
Hordaland-Historie
Hordalandkysten
Hordalnad - Historie
Kulturhistorie
Kvinnearbeid
Kvinnehistorie
Kvinner Kystområder
Kvinner i Norge
Kvinner-Norge
Kystkvinner
Kystområder
Levekår
austevoll(hordaland)
fjell(hordaland)
fjell(kommune)
flyulykker
hordaland(historie, samfunn, kultur)
husholdning - organisasjoner
husmororganisasjoner
husstell - organisasjoner
luftfart(ulykkesrisiko)
sund(hordaland)
sund(kommune)
telavåg
øygarden(hordaland)
øygarden(kommune)
Historisk framstilling
Kultur
Kvinner
Kystkultur
Kysten
Kystområder - Hordaland
Kvinnearbeid(sosiologi)
kystkultur hordalandskysten hordaland kvinnehistorie kvinner historie
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8251406145 : Nkr 290.00

Bibliotek som har denne