Menneskesinnets irrganger : psykiske lidelser i et moderne samfunn


Nils Retterstøl
Bok Bokmål 1998 · Familie/helse

Oppdaterer

Hva vet vi egentlig om årsakene til store og små depresjoner? Hva kan skape spiseforstyrrelser? Kan misbruk av alkohol og narkotika også gi sinnslidelser? Hva gjør du hvis din snille mann utvikler seg til å bli en psykopat? Hvilke gode råd trenger du hvis din kone har angst eller får en fobi? Hvorledes kan familie, venner og arbeidskollegaer hjelpe i en krisesituasjon? Kan vi få nyttige råd for samlivet i familien, slik at det ikke skapes grobunn for problemer og sinnslidelser senere i livet?

Helt siden 1950-årene har professor Nils Retterstøl arbeidet i ulike psykiatriske institusjoner. Han har undersøkt og behandlet svært mange mennesker for deres mange og ulike former for psykiatriske lidelser - det vi kaller sinnslidelser. Han har sett og hørt det meste. At det er håp for pasienten og hjelp å gi til de pårørende er hovedbudskapet fra Nils Retterstøl. I denne boken gir han av sin kunnskap fra et langt, engasjert liv som menneskevenn i psykiatriens tjeneste.
Denne boken forteller ikke bare om det vide spekter av sinnslidelser og om hvorledes disse behandles. Boken gir leseren rett og slett mer innsikt i det å leve.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
[Oslo] : Millennium , 1998
Omfang
386 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Mental Disorders
Popular Works
Psychiatry
Alkoholisme
Alkoholmisbruk
Angst
Depresjon
Depresjoner
Døden
Kriser
Livskriser
Medisinmisbruk
Mental hygiene
Narkomani
Nevroser
Pasienter
Personlighetsforstyrrelser
Psykiatri
Psykiatriske lidingar
Psykiatriske lidinger
Psykiske forstyrrelser
Psykiske kriser
Psykiske lidelser
Psykiske lidingar
Psykoser
Rusmiddelmisbruk
Samfunn
Schizofreni
Seksuelle avvik
Seksuelle forstyrrelser
Selvmord
Senilitet
Sinnslidelser
Sjalusi
Sjalusi(152.48)
Sorg
Spiseforstyrrelser
Stoffmisbruk
Stress
Sykdommer
Søvn
Søvnproblem
Søvnproblemer
Terapi
Utbrenthet
Psykiske kriser(psykiatri)
Psykologi
psykiske lidingar psykiatri lidelser problemer sinnslidelser rusmiddelmisbruk kriser årsaksfaktorer behandling mental helse biorytme klinisk psykologi klienter personlighetsutvikling
Sjanger
Dewey
616.89 . - 616.8 . - r 616.89 . - 362.2 . - 616.69
ISBN
8251789273 : Nkr 324.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Menneskesinnets irrganger : psykiske lidelser i et moderne samfunn
Nils Retterstøl

Tale på CD · Bokmål · 2000

Tilhører NLB
Vis hos NLB