Oppe først og sist i seng : husarbeid i Norge fra 1850 til i dag


Anna Jorunn Avdem og Kari Melby
Bok Bokmål 1985 · Historie

Oppdaterer

om denne boka:

Husarbeid setter få varige spor etter seg. Arbeidet står lavt i anseelse, og husarbeidets historie har sjelden interessert de som har skrevet historie.

OPPE FØRST OG SIST I SENG presenterer husarbeidet i Norge fra 1850 til i dag, og bringer skjulte deler av vår historie opp'j dagen. Boka viser et bredt mangfold: Fra Hanna Winsnes' rikholdige embetshushold til den fattige fiskerhytta ved havet, fra storgårdshusholdet med alle skinkene på stabburet til livet på sultegrensa i det tidligere industrihusholdet i byen, fra vannbæring til «alle tekniske hjelpemidler», og fram til vår egen tids dobbeltarbeidende yrkeskvinne.

Denne boka handler først og fremst om den gifte kvinnen, hun som bar «tittelen» matmor eller husmor. Men historien om husarbeidet handler også om tjenestejentene, døtrene og de gamle kvinnene. (Litt handler den også om menn).

Den røde tråden i «OPPE FØRST OG SIST I SENG» er utviklingen fra det gamle sjølbergingshusholdet og fram mot dagens forbrukersamfunn. Hvilken rolle spilte tjenerskapet? Hva med teknologiske nyvinninger? Hvordan har nedgangen i barnetallet påvirket husmorrollen? Har den moderne husmor slik vi kjenner henne i dag, med begrensete arbeidsoppgaver innen hjemmets vegger, egentlig noen lang historisk tradisjon? Hvordan har husmororganisering påvirket husmorrollen? Gjennom levende tekst og et rikholdig illustrasjonsmateriale gir denne boka svar på mange spørsmål. Den henvender seg til alle som ønsker å vite mer om «det skjulte Norge», og vil være en uvurderlig kulturhistorisk kilde å øse av.

Les boka på nett
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , 1985
Omfang
190 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Arbeid
Arbeiderkvinnen
Arbeidskraft
Barnearbeid
Bondekvinner
Bonnekvinnen
Byer
Bygdesamfunn
Bysamfunn
Embetskvinnen
Familieforhold
Familieliv
Folkelivsgransking
Folkelivsgranskning
Historie 1800-
Historie 1900-
Historie
Historie - 1900-1930
Hjemmet
Husarbeid(sosiologi)
Husarbeidets historie
Husholdning
Husholdningdfag
Husholdningsfag
Husmor og matmor
Husmoryrket
Husmødre
Husmødrer
Husmødrer(kvinnesosiologi)
Husstell - Historie
Interiører, Norske
Kjønnsroller
Kulturhistorie
Kvinnearbeide - Historie - Norge
Kvinnekamp
Kvinner Norge
Kvinner i arbeidslivet
Kvinner(sosial rolle og status)
Kvinner: Sosial struktur
Landbruk - Norge
Lokalsamfunn
Matlaging
Mødre
Mødrer
Norge(Kulturhistorie)
Norge-Historie-1814-1905
Norge-Historie-1905
Samfunnsvitenskap
Sosiologi - Kvinner
Sosiologi
Tjenestefolk
Tjenestehold
Yrkesarbeid
husflid - skikker
kvinner
kvinner(sosiologi) - norge
yrkesliv(sosiologi) - kvinner
1800-tallet
1850 - 1985
1900-tallet
Husarbeid
Kvinnearbeid
Norge
Kvinner i arbeidslivet(sosiologi)
Norge-Historie 1800-
Norge-Historie 1900-
Husmødre(kvinnesosiologi)
Husmødre(sosiologi)
Husmødrer(sosiologi)
Samfunn
Yrker
Dagligliv
Familien - Historie
Kvinnearbeid(sosiologi)
familie kjønnsroller kvinner husmor husarbeid kvinnehistorie husmødre husstell norge arbeid kvinnen husmoryrket mødre husholdning historie kulturhistorie sosiologi
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
305.4364 . - 305.4 . - 640 . - v305 . - 301.412 . - 305.409 . - 305.409481 . - 305.42 . - 305.4209481 . - 305.4309 . - 305.4309481 . - 305.436409 . - 306.8509 . - 325(481) . - 331.4 . - 390 . - 390.09481 . - 392 . - 392.3 . - 648.09 . - 948.105 . - 305.43 . - 948.1 . - 305.43 A . - 648
ISBN
8200075125 : Nkr 195.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Oppe først og siste i seng : husarbeide i Norge fra 1850 til i dag
Anna Jorunn Avdem og Kari Melby

Bok · Bokmål · 1985