Kampklar : norske soldater i fredens tjeneste


Knut H. Grandhagen ... [et al.]
Bok Bokmål 2007 · Personlige beretninger

Oppdaterer

om denne boka:
Hvert år reiser et tusentalls norske soldater til krig og konflikt utenfor Norges grenser. Hverdagen veksler fra lammende kjedsomhet og rutinearbeid til pressede situasjoner der ørsmå marginer skiller liv og død. Målet er å bidra til fred og sikkerhet.
Det finnes ikke én sannhet om livet i fredsbevarende tjeneste. Hvert oppdrag har sine særtrekk, slik hver soldat har sin personlige historie. Her forteller soldatene Knut H. Grandhagen og Stine Walmsnæss Skjæret om opplevelser fra Balkan, Irak og Afghanistan - og hva de tenker om å delta i skarpe oppdrag fjernt fra fredelige Norge.
Feltprest Kenneth Been Henriksen har levd med soldatene og fulgt dem gjennom forberedelser, dagliglivets gnisninger og eksplosive kriser. I mange situasjoner er han deres nærmeste samtalepartner. Men få vet mer om moderne norske soldater enn overlege Anne Kari Rom. Gjennom sitt arbeid i Forsvarets Stressmestringsteam for internasjonale operasjoner har hun fulgt dem tett. Hennes kunnskap og observasjoner binder boka sammen.
Kampklar gir en oppdatert fremstilling av hverdagen i felten og nye perspektiver på militært liv i det 21. århundre.
Medvirkende
Grandhagen, Knut H., (medarbeider)
Utgitt
[Oslo] : Damm , 2007
Omfang
294 s. : ill.
Emner
Soldater, Norske
Forente nasjoner . Fredsbevarende operasjoner
Forente nasjoner(militærvesen) . Vaktstyrker
Norske soldater
Atlanterhavspakten(NATO) - Fredsstyrker
Cultural differences
Death
Forente nasjoner - Fredsstyrkene
Fredsarbeid
Fredsbevarende styrker, norske
Fredsbevaring
Internasjonale operasjoner
Internasjonale operasjoner - Erfaringer
Internasjonale styrker
International military operations
Iraq
Krig
Memory
Military personnel
Militære
Militærtjeneste
Militærvesen
Nordmenn
Norge
Norway
Peacekeeping operations
Psychological aspects
Soldater
Soldiers
Stress
Utenlandsoppdrag
Women's participation
2000-2009
Afghanistan
Balkan
Forsvar
Irak
FN-soldater
Forsvaret
Fredsbevarande styrkar
Fredsbevarende styrkar
Fredsbevarende styrker
Fredsbevarende styrker(militærvesen) - Personlige beretninger
Fredsvernande styrkar
Soldatliv
norske soldater fredsbevarende tjenester irak balkan afghanistan
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788204131317 : Nkr 299.00

Bibliotek som har denne