Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning


Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Daisy lydbok Bokmål 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Medvirkende
Beck, Eevi E. (medforfatter)
Dysthe, Olga (medforfatter)
Handal, Gunnar (medforfatter)
Havnes, Anton (medforfatter)
Hertzberg, Frøydis (medforfatter)
Karseth, Berit (medforfatter)
Lauvås, Per (medforfatter)
Ludvigsen, Sten R. (medforfatter)
Lycke, Kirsten Hofgaard (medforfatter)
Raaheim, Arild (medforfatter)
Skodvin, Arne (medforfatter)
Strømsø, Helge I. (medforfatter)
Wittek, Line (medforfatter)
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2012

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke ...

Bok · Bokmål · 2016
Digital utgave: Søke-URL
Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke ...

Bok · Bokmål · 2006
Digital utgave: Søke-URL
Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke ...

Tale på CD · Bokmål · 2013

Tilhører NLB
Vis hos NLB