Kommunal organisering : effektivitet, styring og demokrati


Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen Sørensen
Tale på CD Bokmål 2015 Jon Hernes Fiva

Tilhører NLB
Vis hos NLB

«Kommunal organisering» tar for seg de institusjonelle ordningene som regulerer forholdet mellom staten og kommunene. Den viser hvordan oppgavefordelingen mellom staten og kommunene, reguleringer av oppgaveløsningen, finansieringsordninger og kommunenes størrelse setter rammene for kommunal handlefrihet, og for mulighetene til å nå mål som lokalt demokrati og effektiv tjenesteproduksjon. Boken tar videre for seg formene for organisering internt i kommunene, og diskuterer både modeller for organisering av politisk virksomhet, og modeller for organisering av tjenesteproduksjonen. I denne utgaven av boken presenteres ny forskning om statlige reguleringer, kommunestruktur, det representative politiske systemet og brukernes tilfredshet med kommunale tjenester. Forfatterne viser hvordan velgerens preferanser omsettes til politisk representasjon, og hvordan politisk representasjon påvirker lokal tilpasning av tjenesteproduksjonen. Boken gir oppdatert kunnskap om endringer i statlig politikk overfor kommuner og fylkeskommuner, og drøfter hvordan urbaniseringen påvirker kommunenes rammebetingelser. «Kommunal organisering» er rikt illustrert med kart og figurer.
Medvirkende
Hagen, Terje P. (medforfatter)
Sørensen, Rune J. (medforfatter)
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2015
Omfang
15 t. 7 min.
Opplysninger
1. utg. Oslo : TANO, 1989 redigert av Trond Fevolden og Rune Sørensen . - 2.-3. utg. av Trond Fevolden, Terje P. Hagen og Rune J. Sørensen. Fra 4. utg. av Terje P. Hagen og Rune J.Sørensen . - Brage Talesyntese
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-21323-0

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Kommunal organisering : effektivitet, styring og demokrati
Jon Hernes Fiva
Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen ...

Bok · Bokmål · 2014
Kommunal organisering : effektivitet, styring og demokrati
Jon Hernes Fiva
Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen ...

Daisy lydbok · Bokmål · 2015

Tilhører NLB
Vis hos NLB