Grevens tid : roman


Karsten Alnæs
Tale på CD Bokmål 2012 · Historisk

Tilhører NLB
Vis hos NLB

om denne boka:
"Grevens tid" skildrer den første delen av livet til grev Herman Wedel Jarlsberg, en av de mest toneangivende Eidsvollmennene i 1814. Han vokste opp som norsk ambassadørsønn i Napoli, Haag og London. Den unge greven var frihetssøkende og opprørsk, og tiden han levde i, var urolig. Flere ganger trosset han storm og engelske krigsskip over Skagerrak for å skaffe korn til utsultede nordmenn, og han mønstret et frivillig jegerkorps for å slåss mot svenskene. Wedel Jarlsberg ville skape et selvstendig, uavhengig Norge bygd på ideene fra den franske revolusjon.
Romanen følger hans usedvanlige og spenningsfylte liv og skildrer samtidig en dramatisk tid i Norge med nødsår, opprør, blokader, kriger og det politiske spillet i årene før 1814.
"Grevens tid" bygger på brev, skriv, dagbøker, protokoller og beretninger. Historien er farget av Karsten Alnæs' innlevelse og fantasi der kildene tier.
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2012
Omfang
19 t. 22 min.
Opplysninger
Sigmund Sæverud . - "Grevens tid" skildrer første del av livet til Herman Wedel Jarlsberg, en av de toneangivende eidsvollsmennene i 1814. Den unge greven var frihetssøkende og opprørsk i en urolig tid. Flere ganger trosset han engelske krigsskip og storm i Skagerrak for å skaffe korn til sultende nordmenn, og han mønstret et frivillig jegerkorps for å slåss mot svenskene. Romanen følger grevens usedvanlige og spenningsfylte liv og skildrer samtidig en dramatisk tid i Norge med nødsår, blokader, krig og det politisk spill før 1814. Boken bygger på brev, skriv, dagbøker, protokoller og beretninger og er farget av Alnæs˜ innlevelse og fantasi.
Emner
Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel , greve og politiker , 1779-1840
Sjanger
ISBN
978-82-16-11678-4

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Grevens tid : roman
Karsten Alnæs

Bokmål 2011