Solør-Odal : tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Nr. 3 - 2001 ; årgang 33.


[utgiver: Museene i Solør-Odal ; redaktør: Ingun Aastebøl]
Bok Bokmål 2001

Oppdaterer

Medvirkende
Aastebøl, Ingun (redaktør)
Bråten, Lars Persen . Morddrama på Brandval Finnskog
Hagerud, Trond . Mystisk gravstein i Øvrebyen
Lishaugen, Roar . Gud hjelpe oss til å komme fra dette sted
Trøseid, Hans Marius . Trenger vi navnet Glåmdal?
Utgitt
Kongsvinger , 2001
Omfang
31 s. : ill.
Utgave
33. årg.
Opplysninger
Enkelte artikler har litteraturliste . - Innhold: Mystisk gravstein i Øvrebyen / Trond Hagerud ; Morddrama på Brandval Finnskog / L.P. Bråten ; "Gud hjelpe oss til å komme fra dette sted". Brev fra en soldat på Kongsvinger i krigsårene 1808 og 1809 / Roar Lishaugen ; Trenger vi navnet Glåmdal? / Hans Marius Trøseid
Emner
Arntzen, Johan , 1852-
Benneksbraaten, Oliana Olsdatter
Broen, Arne , 1915-2001
Brusbråten, Hans Hansen
Holth, Åsta , forf. , 1904-1999
Johannesen, Tord
Kortgaard, Kristian L.
Mæriten
Nord, Brede
Olsen, Thorvald , kjøpmann , -1912
Oppi, Torbjørn Jensen
Schjermann, Hans
Sjursen, Per
Steinum, Nellie , 1893-
Svendsen, Ole , 1865-1936
Tanga, Gunnar , 1902-1977
Tjernsberg, Torbjørn , 1927-
Vestlien, Martin , forf. , 1907-1985
Vinje, Aasmund Olavsson , forf. , 1818-1870
Gruetunet
Hof kirke
Hovelsåsen
Huseby gård - Grue
J.L . Tiedemanns tobaksfabrik
Kabberud - Kongsvinger
Kongsvinger festning
Kongsvinger museum
Solørbanen
Tråstadgraven
Varden (ungdomslag)
Våler kirke
Åsnes kirke
Arkeologi - Solør
Austmarka - Historie - Verdenskrigen, 1939-1945
Biografier
Blodigler
Eda - Historie
Eidskog - Historie
Elektrisitetsverk - Solør-Odal
Finner - Østlandet - Historie
Finnskogen
Flom
Flyktninger - Norge - Verdenskrigen, 1939-1945
Flytting - Grue
Folkemedisin
Glåmdal
Grue - Dagligliv
Handel - Kongsvinger
Hedmark - Kulturhistorie
Håndverk - Grue
Jernbaner - Historie
Jul(skikker)
Kirken - Solør
Kongsvinger - Historie
Kulturminner
Kulturvern
Lerketrær
Lokalsamlingen
Nabolag
Norge - Historie - 1720-1814
Norsk språk - Stedsnavn - Kongsvinger
Odal - Historie
Postran
Predikanter
Skogbruk - Solør-Odal
Skogfinner
Snekkerhåndverk
Solør - Historie
Stemmerett
Svensketrafikken
Sykdommer
Tid
Tobakkindustri(produksjon) (sosialøkonomi)
Verdenskrigen, 1939-1945 - Dagligliv - Hedmark
Vikingtida - kunst
Øvrebyen - Kongsvinger
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne