Solør-Odal : tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Nr. 2 - 1998 ; årgang 30. Odalstunet 50 år


[utgiver: Museene i Solør-Odal ; redaktør: Kari Sommerseth Jacobsen]
Bok Bokmål 1998

Oppdaterer

Medvirkende
Jacobsen, Kari Sommerseth (redaktør)
Amdal, Magnus J. . Jubileumsberetning
Jacobsen, Kari Sommerseth . Odalstunet som moden femtiårsjubilant
Moe, Otilie . Mennesket og treet
Stolpe, Åsne Tanga . Ungdomsminner fra nabohuset
Utgitt
Kongsvinger , 1998
Omfang
46 s. : ill.
Utgave
30. årg.
Opplysninger
Innhold: Mennesket og treet / Otilie Moe ; Til Odalstunet ; 50 år - jublileumsberetning / Magnus Amdal ; Odalstunet - en livskraftig 50-åring ; Husa på tunet ; Oppgaver utafor hovedtunet ; Odalstunet - en samlingsplass ; Liv i stuene ; Odalstunet som bokutgiver ; Tunplattene ; Nemndene på tunet ; Formennene i tunlaget ; Æresmedlemmene ; Lokale kulturpriser ; Odalstunet som turistmål ; Ungdomsminner fra nabohuset / Åsne Tanga Stolpe ; Odalstunet som moden femtiårsjubilant / Kari Sommerseth Jacobsen . - På omslaget: Odalstunet 50 år . - Temanummer om Odalstunet
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne