Solør-Odal : tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Nr. 3, 2011.


utgitt av Solør-Odal historielag
Bok Bokmål 2011

Oppdaterer

Medvirkende
Chumak, Lisbeth Andreassen . Funnefossgården trolig reddet
Utgitt
Kongsvinger : Solør-Odal historielag , 2011
Omfang
125 s. : ill.
Utgave
43. årg.
Emner
Butteberg, Arne , 1897-1986
Børli, Hans , forf. , 1918-1989 : Etterlatte dikt
Calensky, Peter-Henrik , ca1707-
Christophersen, Engebret , 1828-1915
Daldorph, Peter Nicolai , 1718-1805
Duåsen, Tjøstel Askilsen
Flatabø, Jon , forf. , 1846-1930
Haalke, Hjalmar , maler , 1894-1964
Haalke, Magnhild Camilla , forf , 1885-1984 : Trine Torgersen
Hoel, Sigurd , forf. , 1890-1960
Holth, Åsta , forf. , 1904-1999
Karl III Johan , konge av Norge , 1763-1844
Lindberget, Knut Bergersen
Malthus, Thomas Robert , 1766-1834
Moen, Erik , 1921-1990
Nessæter - familien
Pedersen, Ole
Sand, Kristian Halvorsen , 1809-1833
Selmer, Ågot Gjems , forf. , 1857-1926 : Mors Bog
Sibylla
Skallagrimson, Egil , 900-990
Slettmo-Anders
Tangen, Nanna , fotograf , 1894-1980
Thorsen, Andreas , 1889-
Wang, familien
Wergeland, Henrik , forf. , 1808-1845
Wiger, Ingeborg , 1904-1982
Ansethgården - Flisa
Den Norske creditbank
Engebrets café
Glåmdalen
Kongsvinger festning
Kongsvinger stasjon
Kvisler gård - Åsnes
Leiråker - Grue Finnskog
Mo kirke - Nord-Odal
Nordset-saga - Sør-Odal
Norges bondelag Vinger . Solør krets
Norges bondelag . Eidskog krets
Skarnes apotek
Vangsgården - Kongsvinger
Varden (ungdomslag)
Apotekvesen
Arkeologi - Norge - -800
Aviser - Kongsvinger
Banker
Begravelse - Skikker
Braskereidfoss bru
Bruer - Solør
Byggeskikker
Eidskog - Historie
Fanger
Fangstgraver
Finneinnvandring
Finnskogen - Kulturhistorie
Flagg og faner
Flom
Fly og flyging
Folkeminne - Solør
Foreninger
Foring - husdyrhold
Fotografer
Fotografi - Norge - Historie
Funnefossgården - kulturminne
Hedmark - Kulturhistorie
Humle - landbruk
Håndverk - Odalen
Innvandring - USA - Fra Norge
Jordbruk - Solør
Jul(skikker)
Kabbefjøs
Kart
Kommandant Sissener - Historie
Landhandel
Legat
Lokalsamlingen
Nabolag
Nord-Odal - Historie
Norge - Historie - 1905-
Norsk språk - Stedsnavn - Grue
Odal - Historie
Pekepinner
Plankekjøring - Solør
Sagbruk
Skillingsviser
Skinnfeller
Skogbruk - Solør
Skogsdrift - Finnskogen
Skolebusser - Historie
Skolemuseet
Skolen - Grue - Historie
Slektshistorie - Grue
Solør - Historie
Spådomskunst
Sør-Odal - Språk
Tjura - Grue
Trangen
Tømmerfløting
Tømmermerking
Urmakerhåndverk
Veier - Glåmdal
Verdenskrigen, 1939-1945 - Dagligliv - Hedmark
Åsnes - Historie
Øvrebyen - Kongsvinger
Bondelag
Kongsvinger - Historie
Prestedatter - Historie
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne