Nasjonalatlas for Norge Helse


hovedredaktør: Steinar Nilsen ; [bilderedaktør: Liv Krogh ; fagkonsulenter: Marit Kromberg ... [et al.]]
Bok Bokmål 1996 · Referanseverker

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Nilsen, Steinar (redaktør)
Storm-Furru, Inger (medforf.)
Aase, Asbjørn (medforf.)
Utgitt
[Hønefoss] : Norges geografiske oppmåling , 1996
Omfang
239 s. : ill.
Opplysninger
Parallelle bildetekster på norsk og engelsk . - På omslaget: Statens helsetilsyn, Geografisk institutt, NTNU . - Helsetilstand / hovedforfatter: Asbjørn Aase. Helsetjenester / hovedforf.: Inger Storm-Furru. Engelsk sammendrag . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Atlanto-Occipital Joint
Atlases
Epidemiology
Maps [PT]
Social Conditions
Statistics as Topic
82-90408-53-6
Arbeidsmarked
Demografi
Dyreliv
Dødsårsaker
Helse-Norge-Statistikk
Helsestatistikk
Helsestatus
Helsetjenester
Helsevesen - Norge - Statistikk
Helsevesen - Norge
Hydrologi
Is
Levekår
Malm
Malmforekomster
Medisinalstatistikk
Mineraler
Norge - Kart
Politikk
Rovdyr
Skogbruk
Snø
Statistikk
Stein
Sykdommer
Vann
Vassdrag
Befolkning - Norge
Health services
Health
Norway
Public Health
Topografiske beskrivelser
allmenninger
anleggsvirksomhet
atlas
fauna
geologi
handel
helse
industri
jordbruk
kart
kirker
naturvernområder
offentlig forvaltning
oppslagsbøker
vegetasjon
verneplan for vassdrag
verneplaner
Helse(sosialmedisin) - Noreg
Helsestell - Noreg
helse forebyggende medisin sykdom medisinsk geografi helsetilstand helsetjenester epidemiologi sykdommer kart oversikter norge sosial velferd helsevesen dødsårsaker medisinalstatistikkstatistikk helseatlas helsetjenesten levealder kommunehelsetjenesten helsestatistikk helsetjeneste offentlig hygiene atlas sykdomsforekomst statistikk helsearbeid medisinalstatistikk 614.4zh oppslagsbøker helsepolitikk
Sjanger
Referanseverker . - Atlas (Form) : (NO-TrBIB)HUME01022 . - Atlas . - Kart
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-90408-53-6(ib.)

Bibliotek som har denne