Telemark ungdomslag 1895-1970


skriftstyre: Knut Dukane, Lars Jysereid, Jens Bj. Øverland ; [utgjeven av Telemark ungdomslag]
Bok Bokmål 1970 · Lokalsamling

Oppdaterer

Fra forordet:
På årsmøtet 1969 fekk Paul Kaasa pålegg om å få til eit festskrift til 1070. Han bad Lars Jysereid, Jens BJ. Øverland og meg om å vere skriftstyre. Vi gjekk med på det, men vi ville ha Kaasa og Tormod Myrjord med som rådgjevarar.

Eg tok på meg å samle stoff, skreiv til mange, og det utrulege hende: Alle var positive. Kvar og ein skal ha takk for velviljen. Jysereid var arkivmann. T. U. har eit velordna akrig, men det blei mykje strev likevel. Dertil laut han fullføre arbeidet med folkemusikken. Når så galt skulle hende at Sverre Groven ikkje fekk fullføre verket, var det ei lykke at vi hadde Jysereid i skriftstyret. Han er glad i folketonane, og har stor kunne om slåttemusikk og spelemenn. Han fortener stor takk for oppofrande arbeid.

Vi var samde om at vi laut koste på mange bilete til dette festskriftet: Alle som har vori formenn, dertil flest mogeleg av alle monument og minnesteinar som finst over kjende spelemenn i Telemark. Også her hadde vi rette mannen, nemleg Jens Bj. Øverland. Han har funni fram originalfoto av alle formenn, så nær som av Konglevoll, der laut vi bruke eit foto frå skriftet 1930. Har han ikkje funni gode nok bilete av monument og minnesteinar, så har han farta fylket kring og fotografert sjølv. Innskriftene har han også fått med.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Jysereid, Lars (redaktør)
Utgitt
[Skien] : Laget , [1970]
Omfang
114 s. : ill., port.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne