Stambok over Telemarkfe. 1. bind. Okser : født til og med året 1922


utgitt av Statens stambokkontor
Bok Bokmål 1926

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : I kommisjon hos Grøndahl & søn , 1926
Omfang
XVI, 689 s. : ill.
Utgave
B.1-11
Opplysninger
B.10: Kyr født 1929-1948, stamboknummer 5711-6660 . - B.11: Okser nr 6661-6909, født til og med 1959, kyr nr 6910-7099, født til og med 1957 . - B.1: Okser født til og med året 1922 . - B.2: Okser født til og med året 1926 . - B.3: Kuer født til og med året 1914 . - B.4: Kuer født til og med året 1928 . - B.5: Kuer født til og med året 1931 . - B.6: Kyr født til og med året 1935, stamboknummer 3185-4476 . - B.7: Okser født til og med året 1942, stamboknummer 2232-3473 . - B.8: Kyr født til og med året 1940, stamboknummer 4477-5710 . - B.9: Okser født til og med året 1951, stamboknummer 3474-4200 . - Forts. i: Norsk storfestambok, fra 1962 . - Eigarregister : s 579 - 689
Emner
Dewey
636.2 . - 636 . - 636.2082

Bibliotek som har denne