Drøft : lærebok i oppgaveskriving


Tor Egil Førland
Bok Norsk 1996 · Lærebok

Oppdaterer

om denne boka:

"Å nei! Her står det drøft! Det er det verste jeg vet!"
(Kommentar fra hovedfagsstudent under eksamen høsten 1993.)

Hovedproblemet med drøfting er ikke at det er så vanskelig, men at så få vet hva det er. Samtidig er nettopp drøfting særtrekket ved den akademiske sjangeren som studenter i samfunnsfag og humanistiske fag må beherske. Denne boka forklarer hva drøfting går ut på og hvordan en drøftende oppgave skal se ut. Den viser hvordan man skjærer til en oppgave og hvordan argumenter vurderes. Den gir råd og regler for skrivingen. Egne kapitler tar opp årsaksdrøfting og viser hvordan man skriver referanser.

En spesialskrevet eksempeloppgave konkretiserer budskapet i boka og gir stoff til lesernes egen argumentasjonsanalyse. Et "argumentasjonstre" som viser strukturen i en del av oppgaven, og farger som illustrerer ulike typer argumenter, gjør drøftingsstrukturen oversiktlig og fjerner mystikken fra examen philosophicums argumentasjonslære. En kommentert mønsteroppgave fra det virkelige liv viser hvordan en god drøfting ser ut i praksis. Humoristiske og tankevekkende tegninger av Jan O. understreker en del av forfatterens viktige poenger.

Boka er skrevet for grunn- og mellomfagsstudenter, men både hovedfagsstudenter og etablerte akademikere har mye å lære av den. Hadde alle forfattere på pensum skrevet slik Drøft foreskriver, hadde det vært enklere å være student. Hadde alle studenter skrevet slik, hadde det vært gøy å være sensor.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Ad notam Gyldendal , 1996
Omfang
138 s. : ill.
Opplysninger
Fra 2. oppl. utgitt på Gyldendal akademisk . - Opplagshistorikk: 2. oppl. 2000 (Nkr 198.00); 4. oppl. 2003; 4. [i.e. Nytt] oppl. 2004
Emner
Writing
Analyser
Drøfting
Fagleg forfattarskap
Faglitteratur
Forfatterskap
Litterær komposisjon
Litterære virkemidler
Lærebøker
Metodikk
Oppgaver
Oppgaveskrivning
Pedagogikk
Presentasjonsteknikk
Sjangerlære
Skriftlig kommunikasjon
Skriveopplæring
Skriveprosess
Skriveråd
Skrivevirkemiddel
Skriving(litterære virkemidler) - Undervisning
Skrivning
Stil - Drøfting
Stilskrivning
Studenter
Teknikker
stilistikk
Analyse
Argumentasjon
Argumentasjonsanalyse
Faglig forfatterskap
Forskningsmetoder
Higher education
Metoder
Oppgaveskriving
Prosjektarbeid
Skrivekunst
Skriveteknikk
Skriveteknikker
Skriving
Studentoppgaver
Studieteknikk
Teknikk
Universities
Vitenskapelig forfatterskap
rapportskriving
Faglig skriving
Hovedoppgaver
Sakprosa
Prosessorientert skrivepedagogikk
Skrivepedagogikk
Stilskriving
Faglig forfatterskap((NO-OsBA)1112964)
Analyse((NO-TrBIB)REAL000136)
Argumentasjon((NO-TrBIB)REAL002092)
Faglig forfatterskap((NO-TrBIB)HUME06462)
Forskningsmetoder((NO-TrBIB)REAL005757)
Metoder((NO-TrBIB)REAL013555)
Oppgaveskriving((NO-TrBIB)khib04553)
Prosessorientert skrivepedagogikk((NO-OsBA)1122103)
Prosjektarbeid((NO-TrBIB)REAL006255)
Rapportskriving((NO-TrBIB)REAL013017)
Skrivekunst((NO-TrBIB)REAL001267)
Skriveteknikk((NO-TrBIB)khib05203)
Skriving((NO-TrBIB)HUME07927)
Skriving((NO-TrBIB)REAL011762)
Studentoppgaver((NO-TrBIB)HUME00230)
Studieteknikk((NO-TrBIB)REAL002927)
Vitenskapelig forfatterskap((NO-TrBIB)REAL013512)
rapportskriving oppgaveskriving fagleg forfattarskap prosjektarbeid argumentasjon faglig forfatterskap oppgåveskrivingprosessorientert skrivepedagogikk studieteknikk skriveteknikk skriving studentoppgaver drøftingsoppgaver vitenskapelig prosjektoppgaver litteraturkomposisjon forskningsmetoder hovedoppgaveskriving prosjektoppgaveskriving argumentasjonsanalyse diskusjoner presentasjon skriveråd påstander analyse drøftingskrivekunstens teknikk metodelære oppgaver lærebok studentoppgave
Sjanger
Dewey
808.06 . - 371.3 . - 373.19 . - 373.24 . - 378.17 . - 651.7 . - 808.04 . - 808.066 . - 808
ISBN
8241706294 : Nkr 169.00 . - 9788241706295

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Drøft : lærebok i oppgaveskriving
Tor Egil Førland

Tale på CD · Bokmål · 2005

Tilhører NLB
Vis hos NLB